Meny
Bli medlem

Historisk suverenitetsavståelse setter folks sparepenger i fare

Sist endret: 27.09.2020
- Jeg tror mange av Stortingets representanter ikke er klar over at den norske garantien for bankinnskudd opp til to millioner kroner vil forsvinne, når de i dag stemte for å overføre tilsynet med norsk finansnæring til EU, fastslår Vedum.

 

 

Over tre fjerdedeler av Stortingets representanter stemte i dag for å overføre ansvaret for å føre tilsyn med norsk finansnæring til EU.

 

Senterpartiet er svært skuffet over at regjeringen har tvunget gjennom en hastebehandling på fem uker av den største suverenitetsavståelsen siden inngåelsen av EØS-avtalen. Flere juridiske eksperter har påpekt at dette er i strid med Grunnloven, som forbyr oss å avgi makt til en organisasjon vi ikke er medlem av. Derfor synes jeg det er svært oppsiktsvekkende at regjeringspartiene går inn for å hastebehandle saken, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.  

 

Samtidig med norsk suverenitet kan kontrollen over norske sparepenger forsvinne. Under dagens debatt i Stortinget hevdet finansminister Siv Jensen at Norge fortsatt vil stå fritt til å regulere finansmarkedet strengere enn EU-landene. Dette står i skarp kontrast til hva Siv Jensens egen statssekretær har uttalt. Statssekretær Tore Vamraak har uttalt at «på kapitalkravsiden så holder vi oss innenfor de felles retningslinjene som EU har trukket opp» og innskuddsgarantiordningen er «et område der EU har ønsket fullharmonisering. Norge har måttet gi fra seg den gode reguleringen».

 

Finansminister Siv Jensen og representanter fra Høyre og Frp forsøker å gi inntrykk av at Norge kan innføre strengere reguleringer for norsk finansnæring, uavhengig av Stortinget i dag har vedtatt å gi fra seg betydelig makt over denne sektoren til EU. Samtidig har Siv Jensens egen statssekretær avkreftet dette, og sagt at Norge har måttet gi fra seg den gode reguleringen av vår finansnæring, forteller Vedum.

 

Etter at regjeringen la frem forslaget om suverenitetsoverføring til EUs finanstilsyn, har Senterpartiet advart mot at Stortinget ikke har fått tid til å sette seg tilstrekkelig inn i saken. Dagens debatt gjør det åpenbart at Stortinget ikke har satt seg nok inn i saken. Jeg tror mange av Stortingets representanter ikke er klar over at den norske garantien for bankinnskudd opp til to millioner kroner vil forsvinne, fastslår Vedum.

 

Innskuddsgarantiordningen har gitt norske sparere trygghet, ved at myndighetene har garantert for deres innskudd opp til 2 millioner kroner. Det er ille at Siv Jensen har gitt etter for EU og at dette beløpet nå blir redusert til 100.000 euro, avslutter Vedum.