Meny
Bli medlem

Hit går penga!

Sist endret: 27.09.2020
Under Senterpartiets valgkampåpning i Arendal i dag gikk Liv Signe Navarsete til frontalangrep på Høyre i et av valgkampens store stridstemaer ? kommunepolitikken.
- Me utjamnar i dag meir mellom fattige og rike kommunar enn Høgre gjorde sist dei styrte. Dette er en ein politikk Høgre vil reversera. Med Høgres opplegg blir rike kommunar rikare og fattige kommunar fattigare, sa Liv Signe Navarsete.
 
Navarsete pekte på at beregninger viser hvordan Høyre vil ta penger fra over 370 kommuner som allerede har lave skatteinntekter i dag. Erna Solberg vil ta over 2 milliarder fra disse kommunene, for deretter å gi de til et lite antall kommuner som allerede har mye fra før. Disse kommunene er lokalisert på det sentrale Østlandet, og er i stor grad styrt av nettopp Høyre, vektla Sp-lederen. Videre pekte hun på hvordan FrP ønsker å fjerne småkommunetilskuddet, som vil resultere i nesten en milliard i tapte inntekter for de minste kommunene.
 
 
- Valet er tydeleg. Der nokre seier nei til likeverdige tenester i kommunane, seier me ja slik at alle får gode tenester i barnehage, skule og eldreomsorg, uansett adresse. Der nokre vil sveltefore små kommunar for å tvinge fram samanslåing, ser me verdien i småkommunane, og i menneska som bur der, sa Navarsete.
 
Avslutningsvis fokuserte Sp-lederen på hvordan høstens valg er et skjebnevalg for store deler av Norges befolkning. Valget står mellom en Høyre/FrP-dominert regjering som vil igangsette storstilt sentralisering, og en fortsatt rød-grønn regjering med et Senterparti som vil ta hele landet i bruk. Behovet for et sterkt Senterparti er større enn noen gang, for fortsatt å ha en politisk stemme som tar til motmæle mot de sterke sentraliseringstendensene i samfunnet, ifølge Navarsete.
 
 
For ytterlige spørsmål eller kommentarer, kontakt:
Erlend Fuglum, 40215198
Medivakt Senterpartiet, 94505151