Meny
Bli medlem

Hjartdal kommunestyre og Sauland Kraftverk

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Som politiker må jeg til enhver tid forholde meg til fattede vedtak, så jeg lurer på hvorfor ikke ordfører setter fokus på avtalen som ble inngått dengang. Der står det at Hjartdal trolig maksimalt kan oppnå en eierandel på 16,99 prosent. Det foreligger en aksjonæravtale som sier at ved eiendomsoverdragelse av aksjer har Skagerak forkjøpsrett. Da blir spekulasjoner om overdragelse av andelen til Notodden uinteressant . Avtalen gjelder flere punkter, så jeg oppfordrer innbyggerne i Hjartdal til å gå inn på hjemmesidene til Hjartdal kommune å lese saken selv, sier Mathias Kleppen, Sp sin ordførerkandidat.Hjartdal kommunestyre vedtok 13.04.2011 sak 014/11. at finansiering av Sauland Kraftverk kan gjennomføres ved at kommunen låner penger til et datterselskap som igjen invisterer pengene i Sauland kraftverk. Dette ble godkjent av fylkesmannen.  Dengang var det daværende ordfører, varaordfører, opposisjonsleder, øk sjef og rådmannen som forhandlet for kommunen.


Mvh Mathias Kleppen
       SP .