Meny
Bli medlem

Hjartdal uten kulturminneplan

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Hjartdal kommune vil være uten kulturminneplan i overskuelig framtid. På kommunestyremøtet i februar vedtok flertallet at det ikke er aktuelt å ta imot kr 100 000 i prosjektmidler til utarbeidelse av en slik plan, skriver Trine Kahrs i Hjartdal Sp

 

 

 

Det er nå vi har mulighet til å få prosjektmidler! Både i formannskapet og i kommunestyret fremmet Sp med støtte fra KrF forslag om at kommunen skulle se på mulige løsninger for å finne rom for til å utarbeide en kulturminneplan i denne perioden. Flertallet var ikke åpne for å lete etter mulige løsninger.

Historielaget er ikke alene om å være skuffet over kommunestyrets vedtak i denne saken.