Meny
Bli medlem

Hof må rustes opp nå.

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Anne Nordby Skarstad er førstekandidat for Senterpartiet i Hof, og har skrevet noen av sine ønsker for Hof kommune i leserbrevet "Hof må rustes opp nå", som var på trykk i avisa Jarlsberg nylig.

Hof må rustes opp nå

Om rundt to og et halvt år vil Hof kommune etter alle solemerker opphøre å være egen kommune. Etter den tid vil alle skattekroner vi innbetaler gå til storkommunen. Hva pengene vi da betaler inn skal gå til, vil vi ha mindre innflytelse på. Vi vet at både Holmestrand, Re og Sande har forberedt seg på fremtiden, og nå har store økonomiske forpliktelser. Hva så med Hof? Hvordan ruster vår bygd seg for en ny virkelighet?

Jeg har tidligere tatt til orde for at vi i denne situasjonen må tenke strategisk. Vi må unngå miste tilbud og tjenester i fremtiden. Vi må unngå at Hof blir en lite attraktiv del av en ny storkommune. Vi må tvert imot kjempe for at Hof skal bli ei attraktiv bygd, ei bygd der folk har lyst til å bo.

De siste fire årene er ikke blitt brukt til å ruste bygda for dette. Viktige investeringer er satt på vent, eller blir ikke gjennomført og forklaringen har vært «den økonomiske situasjonen». Høyre, med rent flertall, har etter mitt skjønn ikke bidratt positivt, og har manglet den entusiasme og det pågangsmotet vi trenger nå. 

Desto viktigere er det at det nye kommunestyret, straks det er satt, benytter tiden som er igjen som egen kommune best mulig.

Tallene viser at Hof kommune er den kommunen med lavest befolkningsvekst i 4K. Det er ingen åpenbar grunn til å at det må være slik. Dette handler i stor grad om hvor fremoverlent styring man har av kommunen. Hvor mye politikerne er villige til å satse.

Etter mitt syn var det å vedta kjøp av det gamle bankbygget til bibliotek, å vedta en omvei. De fleste partier ønsker en varig løsning på skolen. De fleste er så realistiske at vi innser at sparekniven vil brukes mot Hof-samfunnet på et senere tidspunkt. Derfor må vi etablere løsninger som er vanskelige å legge ned. I motsetning til hva Høyres ordførerkandidat skriver i Jarlsberg lørdag 10. juli, vil det selvfølgelig være minst like god bemanning og et like godt tilbud ved lokalisering på skolen. De fleste av problemene han skisserer, vil med enkle grep la seg løse. Men viktigst av alt: Vi vil ha et bibliotek for fremtiden.

Vi har to store utfordringer: Tilflytting og økonomi.

Det store utbyggingsområdet, Prestegårdshagen, har ligget urørt det siste halvannet året. Nye boliger i dette området, vil gi Hof en vitamininnsprøytning. Vi trenger utvikling og aktivitet. Det er selvfølgelig også viktig for å øke den berømmelige «kjøttvekta» som det snakkes om når det gjelder kommunereformen.

Hof Senterparti vil være sterke pådrivere for at en utbygging blir satt i gang. Her må vi som politikere være våkne og engasjerte. Det er svært positivt at Opplysningsvesenets fond nå ønsker å føre dette prosjektet i land selv, og vi som politikere må gjøre det vi kan for å støtte opp om dette.

Når det gjelder økonomi, er det en kjensgjerning at kommunen vår har havnet i et dypt uføre, med 6,1 millioner kroner i minus i regnskapet forrige år. Høyre og Frp i regjering har sørget for at kommunen har mistet skatteinntekter. I forrige kommunestyremøte i Hof brukte Høyre brukte sitt flertall til å vedta at man ønsker ikke kunnskap om nye inntektskilder. Rådmannen ville utrede konsekvensene av eiendomsskatt. Høyre, som eneste parti, ville ikke ha denne kunnskapen. Er kunnskap farlig?

Vi har også urealiserte inntekter. Det snakkes lite om tomteutvikling på Voldshagan, og hvor mye salg av boligtomter her kan gi til fellesskapet. Her er det, meg bekjent, ikke tatt noe initiativ til utredning.

Etter valget vil Hof Senterparti bruke all sin innflytelse på å kjempe med nebb og klør for at Hof-samfunnet skal være aktivt, pulserende og i høyeste grad levedyktig. Vi vil, ikke minst, være lydhøre for hva befolkningen mener skal til for at Hof-samfunnet skal være et godt sted å leve.