Meny
Bli medlem

Høie har ansvar for manglende åpenhet

Sist endret: 27.09.2020
Statsråd Bent Høie vil sette ned en Havarikommisjon i helsevesenet. Senterpartiet vil ta stilling til saken når den blir framlagt, og ser fram til Syse-utvalgets rapport, sier Kjersti Toppe.


 
- Den rødgrønne regjeringen skjerpet tilsynet ved å opprette en utrykningsgruppe, men det har hele tiden ligget i kortene at det var en ordning som skulle vurderes . Utrykningsgruppen i regi av Helsetilsynet har ikke fungert etter intensjonen. Jeg er derfor positiv til å vurdere forslaget om en uavhengig Havarikommisjon, sier Kjersti Toppe (Sp), 1.nestleder i Helse- og omsorgskomiteen.
 
- Men en "havarikommisjon" for helsevesenet burde vært unødvendig. Det er en fallitterklæring for norsk spesialisthelsetjeneste og for Statens helsetilsyn når vi vet at forslaget kommer opp på bakgrunn av saker som har vist norsk helsevesen sin ukultur med å skjule og tildekke feil og et helsetilsyn som ikke har fungert, fortsetter Toppe.

Senterpartiet mener at det langt i fra er nok å bare opprette en havarikommisjon. Det må også gjøres noe med de alvorlige og grunnleggende beskyldningene om et lukket helsevesen som dekker over egne feil.

- Opplysningen som er kommet fram viser et helsevesen i lederkrise. Nå trengs det en åpenhetskultur i alle ledd, og Helseminister er den øverste ansvarlige for å fronte en ny linje. At ansatte blir møtt med represalier når det varsles om feil, skal ikke skje.  Dette er et ledelsesansvar, og her svikter Høie. Han har ikke gjort noen grep i denne Stortingssesjonen for å snu den ukulturen som i dag er i foretakene. I debatter om fryktkultur og ytringsfrihet og i debatten om det store antall midlertidige stillinger, har han vært unnvikende og utydelig, avslutter stortingsrepresentanten fra Senterpartiet.

 

Kjersti Toppe (SP) sendte i går et skriftlig spørsmål til helseministeren om problemet med en manglende åpnehetskultur i sykehusene: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=60296