Meny
Bli medlem

Høie prioriterer helsebusiness framfor pasientene

Sist endret: 27.09.2020
Høyre vil gi flere private selskaper mulighet til å tjene på å behandle syke og det er hovedbegrunnelsen for reformen som har fått det misvisende navnet «fritt behandlingsvalg», mener Sps helsepolitiske talskvinne og nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe.

-  Det er svært sjelden en regjering legger fram et forslag som får så hard medfart hos fagmiljøene som fritt behandlingsvalg har fått, sier Toppe.

I følge Høie er reformens formål er å redusere ventetiden, øke valgfriheten og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Toppe er ikke imponert.

- I høringssvarene Helse- og omsorgsdepartementet har fått er de som kan tjene penger på dette positive, nesten alle andre frykter en dårligere helsetjeneste for alle som ikke har enkle diagnoser som en kneoperasjon, sier Toppe.

- Reformen passer pasienter som enkelt kan velge behandlingstilbud, ikke dem som trenger sammensatt oppfølging og stabilitet over tid. sier Toppe.

Toppe mener statsråden burde lytte til Rådet for psykisk helse som sier at gode tjenester i psykisk helsevern er tjenester som gis når brukeren trenger det, og nær der han eller hun bor og lever sitt hverdagsliv, og at ordningen ikke vil være egnet for det store flertall med behov for tjenester innenfor psykisk helsevern.

- Jeg mener det er trist at det store helsepolitiske prosjektet til regjeringen er en reform som det er stor enighet om at fungerer dårlig og dårligst for de ressurssvake, sier Toppe.

Toppe frykter også at fritt behandlingsvalg vil føre til mer sentraliserte tilbud, kompetanseflukt fra offentlige sykehus og redusere myndighetenes mulighet til å kontrollere og prioritere helsetilbud etter befolkningens behov.

- Høyre er i ferd med å etablere seg som det store sentraliserings – og byråkratiseringspartiet i Norge, avslutter Toppe.