Meny
Bli medlem

- Høie tar ikke situasjonen på alvor

Sist endret: 27.09.2020
Farlig høy beleggsprosent på norske sykehus ble i dag tema i Stortingets spørretime da helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, Kjersti Toppe, tok opp temaet med helseminister Bent Høie.

 

Norske sykehus hadde i 2013 et gjennomsnittsbelegg i sykehussengene på 93 prosent. Fem helseforetak hadde en beleggsprosent på over 100. Snittet i OECD - landene er til sammenligning på 78 prosent. Både Helsedirektoratet og Den norske Legeforeningen mener Norge må innføre en forsvarlighetsgrense for pasientbelegg på 85 prosent, slik England har innført.

- Vil helse- og omsorgsministeren i nasjonal helse og sykehusplan foreslå en forsvarlighetsgrense for gjennomsnittsbelegg i norske sjukehus på 85 prosent? spurte Toppe fra Stortingets talerstol.

Toppe ble ikke beroliget av svaret fra Høie som mener at en beleggsprosent vil signalisere at et sykehus er fult og dermed ikke vil kunne ta imot pasienter.

- Høie sier han er opptatt av kvalitet og pasientsikkerhet, samtidig avviser han en nasjonal forsvarlighetsgrense for pasientbelegg med argument som at man ikke kan nekte pasienter akutthjelp. Dette handler selvsagt ikke om å nekte pasienter hjelp i døra. Det handler om styring og ledelse og om å planlegge sykehusdriften og nye bygg slik at sengekapasiteten er tilstrekkelig til å gi pasientene et forsvarlig tilbud, sier Toppe.

En stor tysk undersøkelse viser at belegg over 92,5 prosent gir forsinkelser i pasientforløp, økte sykehusinfeksjoner, mer sykdom hos ansatte og økt dødelighet blant pasienter. Toppe mener Høie ikke tar situasjonen på alvor og viste til NRK Telemark som den 5.november meldte om at sprengt kapasitet ved Sykehuset Telemark kan ha ført til at pasienter har mistet livet.

- Belegget har i følge NRK vært på 120 prosent over lengre tid. Legene ved sykehuset ba helsetilsynet allerede i vår om å vurdere forsvarligheten i tilbudet. De mener at sykehusledelsen ikke tar situasjonen på alvor. Det virker som at ikke Høie heller er villig til å ta dette på alvor, sier Toppe.

- Helseministeren har til nå sagt nei til å innføreen forsvarlighetsgrense for pasientbelegg på 85 prosent. Det er alvorlig. Høyt pasientbelegg er en trussel for pasientsikkerheten, avslutter Toppe.