Meny
Bli medlem

Høies bortforklaringer

Sist endret: 27.09.2020
Helseminister Høie sier at styringen av Sykehus-Norge har fått en klarere politisk og demokratisk forankring med den nye regjeringen. Om så var tilfelle, skulle jeg vært den første til å applaudere. Men flere tusen i protesttog foran Stortinget tar ikke feil, skriver Kjersti Toppe

 

 

Av Kjersti Toppe, 1.nestleder Stortingets helse- og omsorgskomite og stortingsrepresentant Senterpartiet

Helseminister Høie sier at styringen av Sykehus- Norge har fått en klarere politisk og demokratisk forankring med den nye regjeringen (Nationen 26/6). Om så var tilfelle, skulle jeg vært den første til å applaudere.  Men flere tusen i protesttog foran Stortinget tar ikke feil. De ba Høie om en ting; La Stortinget – våre folkevalgte - vedta de store, vesentlige endringene av sykehustilbudet i en nasjonal helse- og sykehusplan.  Men Høie nektet å lytte og det samme gjorde Arbeiderpartiet. Derfor blir Rjukan og Kragerø sykehus nedlagt like før en slik plan fremmes.   

 I løpet av 8 måneder som sjef i helse- og omsorgsdepartementet er Høie blitt en skygge av sine egne valgløfter.  Høyre lovte før valget å fremlegge en nasjonal sykehusplan. I følge partileder Erna Solberg skulle Høyres nasjonale helse – og sykehusplan definere oppgavene til hvert enkelt sykehus, også lokalt, ut fra et nasjonalt hensyn (Bergens Tidende 2/9-13). Etter valget sier Høie (brev Stortinget 5/5-14) at: « Jeg ønsker ikke med nasjonal helse- og sykehusplan å legge opp til at Stortinget skal ta beslutninger knyttet til det konkrete føde- og akuttilbudet eller øvrige endringer ved de ulike sykehusene. 

Høie bortforklarer dette løftebruddet ved å vise til et forslag som Høyre, FrP og KrF fremmet i Stortinget i 2012. Men gjelder ikke det Høyre lovte velgerne i valgkampen? Eller ble både Erna Solberg og Bent Høie i valgkampen grovt misforstått og feilsitert av samtlige mediehus i Norge?

Helseministeren legger ned to sykehus. At Stortinget ikke ble involvert, strider med foretakslovens § 30 og Høyres egne merknader til loven da den ble vedtatt i 2001. Høie mener det er absurd at Senterpartiet vil la Stortinget behandle slike «detaljer». Vel, da er vi uenige. Akuttfunksjoner og sykehusstruktur har betydning for den nasjonale beredskapen. Det er Stortingets ansvar.

Jeg er enig i at legekompetansen i akuttmottak må bedres. Men de fleste ser det meningsløse i at  Høie vil styrke akuttmottakene ved å legge ned akuttmottakene og erstatte de med ambulanse uten krav til responstid. Senterpartiet vil ha akuttmottak med breddekompetanse og døgntilbud innen kirurgi, indremedisin, anestesi, røntgen og laboratorietjenester. Dette er kjernen i våre kvalitetskrav.  

Poenget med Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF var dessverre ikke kvalitet, men det å spare penger.  Det bør du vite, Høie.