Meny
Bli medlem

Høies sykehusbløff

Sist endret: 27.09.2020
- Svaret fra Høie i dag om nasjonal helse- og sykehusplan er både i strid med foretaksloven, i strid med det som stortingsrepresentanten Bent Høie og Erna Solberg sa i valgkampen og ikke minst det motsatte av det den blåblå-regjeringen sa i sin egen regjeringserklæring, sier Kjersti Toppe (Sp).

 

 

I spørretimen i dag, etter å ha blitt utfordret av Kjersti Toppe (SP), sa statsråd Bent Høie at Stortinget i en nasjonal helse- og sykehusplan ikke skal bestemme tilbudene ved det enkelte sykehus, eller fremtiden til enkeltsykehus.

 

- Svaret fra Høie i dag er både i strid med foretaksloven, i strid med det som stortingsrepresentanten Bent Høie og Erna Solberg sa i valgkampen og ikke minst det motsatte av det den blåblå-regjeringen sa i sin egen regjeringserklæring, sier Kjersti Toppe (SP) som er nestleder i helse- og omsorgskomiteen.

 

Høyre har som Senterpartiet tidligere vært tydelige på behovet for en nasjonal sykehusplan vedtatt i stortinget for å sikre folkevalgt styring av sykehustilbudet i landet. I valgkampen uttalte Høyre at de ville ha en NTP for sykehusene, slik vi  har en plan for samferdsel (BT 2/9-13). Erna Solberg sa i samme sak at den nye planen skulle definere oppgavene til hvert enkelt sykehus også lokalt, i den nye helse- og sykehusplanen.

 

Det er oppsiktsvekkende at Høyre nå går tilbake på sine valgkampløfter. Det planlegges nå store endringene i akutt- og fødetilbud i flere helseforetak. Dersom foretakene sine planer blir vedtatt, vil dette i følge rapporten fra KIL- «Helsereform på feil premisser» bety at sykehus med akuttfunksjoner vil reduseres fra 49 sykehus, til under 30 sykehus. Det vil bety en kraftig sentralisering av sykehus og akuttberedskap i Norge.

 

Med Høyre i regjering er det stor fare for at føde- og akuttfunksjoner legges ned uten at Stortinget får ta stilling til endringene. Statsråd Høie har i brev til Stortinget 5/5-13 slått fast følgende:

«Jeg ønsker ikke med Nasjonal helse- og sykehusplan å legge opp til at Stortinget skal ta beslutninger knyttet til det konkrete føde- og akuttilbudet eller øvrige endringer ved de ulike sykehusene.»

 

- Det Høie nå har gjort kalles en kuvending i Bergen. Her i Oslo kalles det at statsråden blir styrt av departementet og byråkratene. De store taperne nå kan bli befolkningen på steder som Rjukan og Flekkefjord, som nå kan miste sitt sykehustilbud uten at Stortinget får si sin mening, avslutter Toppe.