Meny
Bli medlem

Høies sykehuspolitikk i statsbudsjettet

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Bent Høie ønsket å styrke sykehus-Norge med 3 milliarder i året, om Høyre kom i regjering. Det vil si 12 milliarder i perioden. Det var før valget. I statsbudsjettet som nå er framlagt av regjeringen styrkes sykehusvesenet med drøye 2 milliarder.

 

Det høres kanskje mye ut, men budsjettet for Sykehuset Telemark HF (STHF) er på 3,7 milliarder alene. Så vi snakker altså om at 2 milliarder skal fordeles til hele sykehus-Norge. Så regjeringens satsing er 54% av årsbudsjettet til STHF. Rjukan sykehus ble driftet for 85 millioner, altså 2,3% av STHF’ budsjett. Dette setter ting i et annet økonomisk perspektiv.

Kutt i budsjettene til sykehusene går ofte på bekostning av pasienttilbud, medisinsk utstyr, IKT og for den del vedlikehold av bygninger. Sykehusene har i dag store etterslep på dette, hvilket helseministeren burde være klar over.

Det bebudes også en enda større effektivisering, selv om belleggsprosenten ved norske sykehus er på hele 93%, mens den europeiske anbefalte standard er på 85%. I tillegg legger den sittende helseministeren ned velfungerende sykehus, og dermed reduserer antall sykehussenger i Norge. Hvor effektivt tror han at han kan drive sykehus-Norge?

Større effektivitet blant leger og sykepleiere, som allerede løper i korridorene, vil gå på bekostning av pasienttid, god behandling og pleie, og dessverre på pasientsikkerheten løs.

Å tvinge sykehusene til å ha større fokus på økonomi, vil så absolutt gå på bekostning av pasienten i sentrum. Det er dessverre noen år siden pasienten var i sentrum, selv om en i ulike ”festtaler” hører at de svinger innom begrepet. Det som er i sentrum er større effektivitet, større fagmiljø, økonomi, sentralisering, ….ja, det de kaller robusthet.

Det jeg imidlertid støtter Høie i, er en avbyråkratisering av helsevesenet. Da foreslår jeg at helseministeren begynner med å fjerne foretaksmodellen og DRG-systemet (betalingssystemet for behandling). Dette betalingssystemet er i utgangspunktet et fantasiprosjekt, som ikke passer inn i helsevesenet i Norge i det hele tatt. Dette oppkonstruerte konkurransesystemet (DRG) har over 600 byråkratiske årsverk i Norge. Det er latterlig det.