Meny
Bli medlem

Hold deg fast! Frp innfører «bompenger i lufta»

Sist endret: 27.09.2020
Høyre og Frp har forhandlet budsjett med Venstre og KrF ? og så har man blitt enig om en ny avgift på flyreiser fra 1. april 2016, skriver Janne Sjelmo Nordås.
 
 
 
 

Av Janne Sjelmo Nordås (Sp), stortingsrep./transportkomite
 

Høyre og Frp har forhandlet budsjett med Venstre og KrF – og så har man blitt enig om en ny avgift på flyreiser fra 1. april 2016. Avgiften kommer til å koste 88 kroner per flyreise, og noen kan kanskje måtte betale to ganger på en reise fra distriktene til Oslo.
 
Nå selges denne avgiften inn som et klimatiltak, men at den åpenbart en «fiskal begrunnelse», som det heter på Stortinget. I klartekst: Avgiften har til hensikt å bringe klingende mynt inn i statskassen for å finansiere utgiftssiden på statsbudsjettet. Dette har alt Høyres finanspolitiske talsmann gått langt i å bekrefte.
 
Tidlig i uka fikk vi vite mer på Dagsrevyen. Venstre hadde opprinnelig tenkt seg at avgiften skulle være på 50 kroner, men dette ble forhandlet opp av Frp i sene nattetimer på Stortinget. Dagsrevyen kunne 01.12.15 melde at flere alt har døpt økningen på vel 30 kroner «Limi-tillegget» etter Frp’s sjefsforhandler Hans Andreas Limi fra Oslo. 
 
Finansminister Siv Jensen (Frp) har åpenbart også velsignet flyavgiften. Venstres finanspolitiske talsmann, Terje Brevik, uttalte følgende til Aftenposten 27.11.15: «- Det er ikke slik at avgiften ble innført uten at vi vurderte konsekvensene av den. Det ble selvsagt gjort et arbeid i Finansdepartementet i de tre ukene vi holdt på med forhandlinger, så en del konsekvenser har vi nok hatt på bordet.»
 
Jeg tror denne avgiften er svært uklok – og jeg er dypt bekymret for at den truer sentrale, nasjonale hensyn, nemlig flytilbudet for næringsliv og privatpersoner i mange distriktsfylker, og dessuten de arbeidsplasser som er knyttet til dagens luftfart.
 
Sykkelavstand til Stortinget
Det har kommet skarpe uttalelser fra NHO Luftfart. Til NRK karakteriserte direktør Torbjørn Lothe avgiften som «symbolpolitikk», «galematias» (sic) og «molbopolitikk» (01.12.15).
 
Lothe er bestyrtet over at «et knippe politikere med sykkelavstand til Stortinget bestemt at vi skal innføre en skatt på to milliarder kroner, som betyr at man vender ryggen til Nord-Norge, vender ryggen til Nord-Vestlandet og Kyst-Norge, som står overfor store omstillinger i norsk industri». Lothe understreker at han ikke i sin «villeste fantasi» hadde trodd en slik avgift ville blitt innført, og at «Høyre og Frp er blitt partiene for å fremme skatter og avgifter i luftfarten». I samme sak kommer det fram at 5000-6000 arbeidsplasser kan bli truet av flybillettavgiften, siden «lønnsomheten til distriktene er så lav at de [flyselskapene] kan måtte legge ned flyruter».
 
Dårligere tilbud og nedleggelser
Kommunikasjonsdirektøren i Widerøe, Richard Kongsteien, sa til NRK 27.11.15 at ruter som Tromsø-Vadsø, Tromsø- Hammerfest, Skagen-Bodø, Trondheim-Tromsø og Bergen-Tromsø kan bli nedlagt. Langt flere kommersielle flyruter kan bli berørt, enten ved nedleggelse eller redusert frekvens.
 
Det er godt mulig at Moss lufthavn, Rygge, blir nedlagt som følge av flybillettavgiften. Lufthavnsjef Pål Tandberg omtaler nedleggelsen som et faktum i Aftenposten 27.11.15, hvor han sier at konsekvensene vil bli at «Moss Lufthavn Rygge må legge ned virksomheten og 1000 arbeidsplasser går tapt i Mosseregionen.  Dette er dramatisk for regionen som i utgangspunktet i lang tid har slitt med «industri-død» og har et betydelig underskudd i antall arbeidsplasser». I samme sak meldes det også at det alt har blitt lagt ned ruter fra Sandefjord Lufthavn Torp som følge av den nye flybillettavgiften (Torp-Tuzla, samt sommerrutene til Bodø og Evenes nedlagt, for øvrig kutt i avganger på Torp-Gdansk).
 
Ny plastposeavgift?
Jeg er veldig urolig for at vi ennå ikke har sett de fulle konsekvensene av Frp’s krumspring på avgiftsfronten. Blir avgiften innført, kan mange kommersielle ruter bli lagt ned. Blir den ikke innført, får vi i bunn og grunn en ren reprise på den mye omtalte plastposeavgiften som aldri ble innført, selv om den var vedtatt. Da er muligens flyrutene reddet, men det politiske Norge mister troverdighet fordi man driver å vedtar ting formelt som man ikke har tenkt å følge opp reelt. Dette er det også grunn til å beklage.
 
Jeg vil til slutt minne om at den kloke tilnærmingen til utslippene fra luftfarten, er å bidra til å vri drivstoffbruken til å bli mer miljøvennlig. Senterpartiet har i sitt alternative statsbudsjett f.eks. foreslått 25 prosent reduksjon i flyplassavgifter for fly som bruker biodrivstoff. Et slikt grep ville gjort luftfarten mer miljøvennlig, uten å undergrave flytilbudet i de store områdene hvor folk ikke har mulighet til å sykle til Stortinget.