Meny
Bli medlem

Høring: Planstrategi Oslo Kommune

Sist endret: 16.03.2017 #Oslo
"Oslo Senterparti ønsker en byutvikling med vekt på å utvikle levende bydeler."

Høringssvar fra Oslo Senterparti, Planstrategi for Oslo Kommune

Med bakgrunn i vårt sterke engasjement for en grønnere by, med levende bydeler og små forskjeller, sender Oslo Senterparti herved inn vårt høringssvar på Planstrategien for kommuneplanen til Oslo Kommune.

Det er svært positivt at planstrategien er oversiktlig og fokuserer på de tre hovedpunktene taktskifte i klima/miljøpolitikken, aktiv og økonomisk bærekraftig kommune, og sosial balanse og like muligheter.

Oslo Senterparti ønsker en byutvikling med vekt på å utvikle levende bydeler. Planer for næringsbygg og lokalisering av arbeidsplasser bør derfor bidra til å utvikle bydeler med både arbeidsplasser, boliger, torg og grøntområder.

Oslo Senterparti er positive til at Byrådet i 2015 vedtok en landbruksmelding, men ser ikke dette reflektert i hverken kommuneplanen eller planstrategien. Det hadde vært ønskelig om dette også blir tatt hensyn til, for eksempel å bygge nye bygg slik at det kan dyrkes på tak. Dette vil bidra til en grønnere by, være positivt for klima og luftkvalitet, og kan også skape arbeidsplasser.

Dette er ikke kommuneplanen, men planstrategien. Oslo Senterparti er svært positiv til at «bredere medvirkningsopplegg vil bli knyttet til arbeidet med revisjon av kommuneplanen, aktuelle sektorplaner og forhold på bydelsenivå.» Medbestemmelse er avgjørende for å lykkes med byutvikling, og det er viktig å involvere interessegrupper, frilligheten og representanter for bydeler og lokalsamfunn i planlegging. Vi ser frem til å bidra gjennom slike medvirknigsopplegg der det er aktuelt.