Meny
Bli medlem

Høyre/Frp-regjeringen må ta ansvar for nytt regelverk for differensiert arbeidsgiveravgift

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
Av Irene Lange Nordahl, fylkesleder i Troms Senterparti I forrige uke la Høyre/Frp-regjeringen fram nytt regelverk for differensiert arbeidsgiveravgift. Framstillingen i deres pressemelding er sterkt misvisende.

Der forsøker de å ta æren for at 31 flere kommuner får redusert arbeidsgiveravgift, mens dette allerede lå inne i forhandlingsutkastet som var utarbeidet av den rødgrønne regjeringa som var sendt fra Norge. Det er grunn til å merke seg at i det regelverket som nå settes i verk blir det mange flere unntak for redusert arbeidsgiveravgift for mange nye sektorer i alle kommuner i blant andre disse sektorene: Transportsektoren, energisektoren, finans og forsikring. I tillegg kommer foretak (i konsern) som utøver aktiviteter typisk for et hovedkontor. Senterpartiet beklager at regjeringen ikke har fått gjennomslag for at differensiert arbeidsgiveravgift skal være knyttet til kommuner og uavhengig av næring. Dette er et dårlig forhandlingsresultat.
Innenfor regelverket er det mulighet for transportstøtte, og Senterpartiet forventer at regjeringen kommer med konkrete forslag for å kompensere disse næringene. For 2014 utgjør differensiert arbeidsgiveravgift over 14 milliarder til 256 kommuner.

Finansministeren må presentere det nye regnestykket når differensiert arbeidsgiveravgift nå begrenses betydelig.
Reglene om differensiert arbeidsgiveravgift er en del av EUs regelverk for regionalstøtte med virkningsperiode på 7 år. Nytt regelverk trer i kraft fra 1. Juli 2014. Utkast til regelverk ble lagt fram av generaldirektoratet for konkurranse i EU kommisjonen 14. Januar 2013.

Utkastet ga bekymring og den rødgrønne regjeringen ga følgende tydelige innspill:
1) Den rødgrønne regjeringa v/ kommunalminister Liv Signe Navarsete gikk imot forslaget om å redusere de maksimale støttesatsene for små og mellomstore bedrifter med fem prosent.
2)  Den rødgrønne regjeringa gikk imot forslaget om å fjerne muligheten for å støtte større bedrifter over 250 ansatte.
3) Den rødgrønne regjeringa understreket behovet for å ivareta landets distriktspolitiske utfordringer og behov for å kunne opprettholde differensiert arbeidsgiveravgift for alle næringer innenfor virkeområde med lavere avgift.
4) Den rødgrønne regjeringa var ikke enig i forslaget om å unnta enkelte bransjer som bla. a. finans, energi og transport fra regelverket. Vi understreket behovet for bransjeuavhengighet innenfor et geografiske virkeområde.

EU-kommisjonen vedtok nye retningslinjer 19. Juni 2014. Forslagene i punkt 1 og 2 over, var ivaretatt. Det vedtatte regelverket var imidlertid uklart og ga usikkerhet om energi, finans og transport kunne omfattes av differensiert arbeidsgiveravgift, og det ble gjennomført møte på administrativt nivå i juli. 26 august sendte regjeringen brev til ESA der det ble understreket behovet for at ny retningslinjer skulle gjelde alle sektorer "in all sectors of economic activity". I brevet ba den rødgrønne regjeringen også ESA bekrefte at oppstrøms olje- og gassprosjekt fortsatt kan få regionalstøtte.

Regelverket var uklart og det var svært uavklart om hvorvidt differensiert arbeidsgiveravgift uavhengig av bransje kunne videreføres. Kommunal - og regionalministeren ba om møte med ESA presidenten. Dette ble gjennomført 5. september. I møtet understreket Navarsete Norges interesser og spesielt utfordringene med å unnta enkelte bransjer. For Norge har det vært prinsipielt viktig at differensiert arbeidsgiveravgift skulle gjelde alle bransjer. Det endelige vedtaket i ESA kom 23. Oktober.  Etter dette har Høyre/Frp-regjeringen forhandlet detaljene i regelverket.  Resultatet av ble presentert i forrige uke, og vakte sterke reaksjoner fra NHO, næringsforeninger, de berørte bransjene innen energi, finans og transport, og fra berørte enkelt-bedrifter. Fra Senterpartiets side etterlyser vi nå hvilke konkrete tiltak regjeringen vil sette i verk for å motvirke effektene av disse tiltakene som vil ramme viktige deler av næringslivet hardt.