Meny
Bli medlem

? Høyre mangler 130 mrd veikroner

Sist endret: 27.09.2020
TV 2 har bedt Samferdselsdepartementet beregne hva Høyres veiløfter vil koste. Ifølge departementet er prislappen til sammen 150 mrd mer enn det den rødgrønne regjeringen lover. ? Å tenke seg at en skal dekke inn det innenfor de rammene som ligger der i dag er helt umulig, sier samferdselsminister Marit Arnstad til TV2.

Høyre har lovet å bygge flere veier enn regjeringen. I sin alternative transportplan lover Høyre å starte byggingen av 14 veiprosjekter som lånefinansierte OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid). Det vil også føre til høyere rentekostnader enn ved dagens metode, melder TV2.

TV 2 har bedt Samferdselsdepartementet beregne hva Høyres veiløfter vil koste. Ifølge departementet er prislappen til sammen 150 milliarder kroner mer enn det den rødgrønne regjeringen lover.

 

Under behandlingen av Nasjonal transportplan gikk Høyre sammen med Fremskrittspartiet inn for at flere veiprosjekter burde utvides sammenlignet med hva regjeringen hadde satt av penger til. Basert på gjennomsnittlige meterpriser for ulike veityper fra Vegdirektoratet har Samferdselsdepartementet anslått kostnaden for de ulike løftene slik:

  • E18 Vestkorridoren. Regjeringen har satt av penger til Lysaker – Ramstadsletta. Høyre vil bygge videre til Asker. Økt pris: 10 mrd. kr
  • E16 Sandvika – Hønefoss. Regjeringen vil bygge fra Sandvika til Sundvollen. Høyre vil ha fire-felts motorvei helt til Hønefoss. Økt pris: 8 mrd. kr
  • RV25/RV3 Hamar – Elverum. Regjeringen har satt av penger til vanlig to-felts vei, Høyre går inn for fire-felts. Økt pris: 3 mrd. kr
  • RV4 Oslo – Mjøsbrua. Prosjektet ligger ikke inne som fire-felts vei, det vil Høyre ha. Økt pris: 23 mrd. kr
  • E6 Oslo – Trondheim. Høyre vil at hele strekningen skal bygges som fire-felts motorvei. Økt pris: 69 mrd. kr

Økte byggekostnader alene vil beløpe seg til 113 milliarder kroner mer enn det som er satt av i Nasjonal transportplan.

 

Høyre vil bygge flere veier gjennom offentlig-privat samarbeid (OPS) dersom de kommer i regjering. De mener det gir raskere og mer kostnadseffektiv veiutbygging dersom det offentlige i samarbeid med private tar opp lån og bygger veiene. Men rentekostnadene ved å la det offentlige låne penger til veiprosjekt sammen med private koster mer enn med tradisjonell finansiering, melder TV2.

Beregninger fra Samferdselsdepartementet viser at for 14 av veiprosjektene Høyre vil bygge som OPS-prosjekt vil være på 37 milliarder kroner mer enn ved tradisjonell finansiering.

Samferdselsminister Marit Arnstad fra Senterpartiet mener det er helt urealistisk av Høyre å argumentere for at OPS-gevinster skal frigjøre midler til å dekke regningen.

– Å tenke seg at en skal dekke inn det innenfor de rammene som ligger der i dag er helt umulig, sier Arnstad til TV2.

Hun mener Høyre har to valg dersom de skal innfri løftene sine

– Det ene er at du bryter handlingsregelen og går utover den økonomiske ansvarligheten som Høyre selv sier de står for. Eller så kan du ta det i økte bompenger fra bilistene, sier samferdselsministeren til TV2.