Meny
Bli medlem

Høyre og Fr.P må tas på alvor

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Årets Stortingsvalg er et skjebnevalg for norsk landbruk og matproduksjon. Høyre og Frp vil med sine milliardkutt en helt annen landbrukspolitikk enn den som blir ført nå, og det er et hav av forskjell mellom det de to partiene vil med norsk landbruk og den landbrukspolitikk som Senterpartiet vil føre.

 Dette er ikke skremselspropaganda, det er bare å ta de to blå partiene på ramme alvor! For å kunne ha et levedyktig norsk landbruk er det helt avgjørende å ha et sterkt importvern. Samtidig må myndighetene utnytte handlingsrommet i importvernet. Senterpartiets standpunkt i dette spørsmålet er parallellen til vårt arbeid for at alle norske lønnstakere skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Importvernet vil Frp og Høyre bygge ned med de alvorlige følgene det vil få for den norske matproduksjon. I fjor høst bekjentgjorde Regjeringen at de ville styrke tollvernet for noen få varelinjer, blant annet på ost. Avgjørelsen skapte storm i en del miljøer, som høylytt gav uttrykk for at dette ville norske forbrukere virkelig få merke på en negativ måte. Norske ganer ville gå glipp av utenlandske gourmetoster i stort monn. Den slags uttalelser var, og er, med respekt å melde en svært upresis beskrivelse av virkeligheten! For det første er den importfrie ostekvoten økt fra 4500 tonn til 7200 tonn med virkning fra 2012. For det andre så er det en betydelig import av ost til ordinær toll. I 2011 ble det importert totalt 10900 tonn ost. Hva ble så importert? Tall for 2011 viser en total import av spesialoster som Roquefort, Gorgonzola, Camembert, Feta og Parmesan på 449 tonn. Til gjengjeld ble det importert nesten 2200 tonn med danske fetakopier basert på kumelk. Original Feta har som kjent sitt geografiske utgangspunkt i Hellas og råvarene er sau- og geitemelk. Hvorfor importørene ikke nytter kvotene til de attraktive spesialostene, men nytter kvotene til import av «ordinær» ost i store volum som presser ut ost fra norske melkekuer, - ja det må en nesten spørre importørene om! Eksempelet viser at det er stort rom for å importere spesialoster selv med dagens import- og tollvern. Regjeringens beslutning fra i fjor ønsker Høyre og Frp svært gjerne å få gjort noe med. De snakker ikke om styrking av import- og tollvernet! Den norske samvirke modellen er en av bærebjelkene i det norske landbruket. Samvirket har sikret avsetning av produkter for gardbrukeren og dermed inntekt. Samvirket har hatt, og har en svært viktig rolle som markedsregulator for landbruksvarer. Med stadig færre og sterkere kjeder innenfor dagligvaremarkedet, vil et sterkt samvirke være gardbrukerens framtidige og helt nødvendige motvekt. I sin iver etter å la markedene i størst mulig grad rå, ønsker Høyre og Frp å redusere samvirkets rolle og innflytelse. Modernisering av landbruket kalles det visst. Etter vårt syn er et sterkt samvirke en forutsetning for å ha et moderne landbruk i hele landet. Sammen med Ap og Sv skal Senterpartiet fortsette å styrke landbruket og den norske matproduksjon. Høyre og Frp vil en extreme make over! Det vil føre til en rasering av landbruket i hele Telemark.