Meny
Bli medlem

- Høyre viser endelig sitt sanne ansikt

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, har lenge ment at regjeringen legger opp til en konseptuell endring av Forsvaret.

 

 

Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, har lenge ment at regjeringen legger opp til en konseptuell endring av Forsvaret. Det har forsvarsministeren nektet for flere ganger, blant annet i Stortinget, men til NTB i går bekreftet statsminister Erna Solberg at forsvarsforhandlingene er vanskelige fordi det er veldig forskjell i forsvarskonsept mellom det noen partier ønsker, og det som det store flertallet har vært enige om er riktig retning for Forsvaret. Nå viser endelig Høyre sitt sanne ansikt, mener Senterpartiet.

- Det er bra at statsministeren nå klargjør at debatten om langtidsplanen om Forsvaret og spesielt den såkalte landmaktutredningen handler om ulike forsvarskonsept, sier Navarsete.

I 2. spørsmålsrunde vedrørende langtidsplanen har forsvarsminister, Ine Marie Eriksen Søreide, overfor Stortinget nektet for at langtidsplanen var en konseptuell endring.

- Det forsvaret Senterpartiet ønsker, er det forsvaret som har blitt anbefalt i en rekke offisielle dokumenter og er det Forsvarssjefen anbefalte i FMR. Det er også det konseptet regjeringen selv pekte på at de mente var riktig senest for et år siden, da de ba om godkjenning fra Stortinget om å gå i gang med omfattende oppgraderinger av stridsvogner til Hæren. Senterpartiet ønsker en sterk hær i tråd med det forsvaret så godt som alle våre NATO-allierte bygger opp. Nå må statsministeren klargjøre hva som er regjeringen sitt forsvarskonsept, siden deres konsept er noe annet, forlanger Navarsete.

-  Det er et demokratisk problem at regjeringen ser ut til å basere sitt forsvarskonsept på teorier som i svært liten grad har blitt fremmet i offentligheten. Senterpartiet har advart mot dette helt siden langtidsplanen ble lagt frem: Regjeringen vil gjøre Hæren og Heimevernet til salderingspost. Heimevernet er de allerede godt i gang med å bygge ned, og Hæren vil om kort tid oppleve det samme. Regjeringen har ikke sørget for den finansieringen som trengs for å kjøpe inn kapasitetene som er nødvendig for å sikre en sterk Hær, advarer Navarsete.