Meny
Bli medlem

HØYRES KOMMUNESAMMENSLÅINGSTVANG.

Sist endret: 27.09.2020 #Hedmark
Høyre har bebudet at de går til valg på tvungen kommunesammenslåing og at de i Hedmark ser for seg 4 til 6 store regionkommuner.

HØYRES KOMMUNESAMMENSLÅINGSTVANG

Høyre har bebudet at de går til valg på tvungen kommunesammenslåing og at de i Hedmark ser for seg 4 til 6 store regionkommuner. Nå har riktignok partileder Erna Solberg signalisert at reformen skal ligge litt på vent, men det er vel bare et tidsspørsmål før Høyre vil gjennomføre sitt landsmøtevedtak dersom de kommer til makten.

I Hamarregionen hvor rundt 45% av fylkets befolkning bor, er altså Høyre åpne for at det kan være en kommune med snaut 90 tusen innbyggere. Denne storstilte kommunestrukturreformen skal skje mot folkeviljen i de respektive kommuner. En meningsmåling nylig viser at 65% av landets befolkning er i mot slik tvungen kommunesammenslåing. Det er heller ingen grunn til å tro at majoriteten i for eksempel Ringsaker er interessert i å la seg tvangsinnlemme inn i en storkommune med Hamar, Stange og Løten. Tilsvarende gjelder antagelig for Stange og Løten. I Ringsaker gjorde vi unna kommunesammenslåing i 1964 og det får holde!

Større kommuner betyr at det blir større avstand mellom de som styrer og de som blir styrt! Med andre ord innebærer dette et svekket  lokaldemokrati  da det blir vanskelig å sikre god nok representasjon fra alle deler av kommunen uten at kommunestyret og andre styrende organer blir for store og uhåndterlige. Noen peker da på en løsning som innebærer kommunedelsutvalg, på linje med bydelsutvalg i de større byene. Men er vi ikke da ett skritt fram og minst to tilbake? Kan vi ikke da like gjerne stort sett ha den kommunestrukturen vi har, som sikrer god representasjon, lokal nærhet og oversikt? De kommuner som selv finner det mest hensiktsmessig å slå seg sammen må selvfølgelig kunne gjøre det på frivillig basis.

I tillegg er det rimelig å anta at slike store regionkommuner vil gi behov for en del ekstra byråkrati i form av mange nye mellomledere for å koordinere all virksomhet. Det skal likevel ikke underslås at det gjennom større kommuner kan være noe å hente på muligheten for å skaffe seg relevant og tilstrekkelig kompetanse innenfor en del profesjoner. Men her kan mye også oppnås gjennom interkommunalt samarbeid, hvilket også er nokså utbredt innen en rekke sektorer.

At Høyre i sitt stortingsvalgprogram legger opp til en reform som skal tres nedover hodene på folket, innebærer formynderstat og manglende respekt for kommunalt selvstyre. Det virker som om partiledelsen i Høyre nå kanskje er i ferd med å få litt kalde føtter, og at de derfor har behov for å justere litt på formuleringene uten at det endrer kursen nevneverdig.

 I Senterpartiet mener vi at makta først og fremst kommer nedenfra og fra folket, og ikke fra toppen i makthierarkiet. Tvangssammenslåing av kommuner blir derfor grunnleggende feil. Stem derfor på Senterpartiet, på Trygve og Olov –Sp er den beste garanti for både kommuneøkonomi og lokalt sjølstyre!

Mari Gjestvang (Sp)

Fylkespolitiker