Meny
Bli medlem

Høyres skyld at det ikke ble flertall for Fana gymnas

Sist endret: 27.09.2020 #Bergen
I Fanaposten 18. desember kommenterer Ove Sverre Bjørdal Høyres Peter Frølichs som er bekymret for Fana gymnas sin skjebne. Bjørdal påpeker at da bystyret tidligere i høst behandlet Skolebruksplanen lot nettopp Høyre være å stemme på Senterpartiets forslag om ikke å legge ned Fana gymnas, noe som kunne sikret flertall mot nedleggelse. Da Frølich i intervju fredagens Fanaposten ble konfrontert med dette kalte han Sps påstander "tulllete".

 Innlegget:

"Høyres skyld at det ikke ble flertall for Fana Gymnas

Høyres Peter Christian Frølich tåkelegger i Fanaposten 14. desember 2012 hva som skjedde i bystyret 19. september 2012 vedrørende Fana Gymnas.  Senterpartiet fremmet i bystyret følgende forslag: Bystyret ønsker å opprettholde Fana gymnas. Dette forslaget fikk støtte av partiene Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet de Grønne foruten Senterpartiet. Høyre stemte altså ikke for dette forslaget, noe som ville ha sikret flertall i bystyret.

Høyre fremmet sammen med Frp en merknad om å opprettholde både Fana Gymnas og Bergen Handelsgymnasium. Denne merknaden fikk ikke flertall. Det er riktig at vi ikke støttet denne da vi ikke ønsket å opprettholde Bergen Handelsgymnasium som selvstendig enhet, men slå dette sammen med Amalie Skram i et nybygg til erstatning for dagens slitte lokaler. Vi fremmet derfor et selvstendig forslag som bare omfattet Fana Gymnas.  Hadde Høyre stemt for dette, ville det altså blitt flertall for å bevare Fana gymnas.

Ove Sverre Bjørdal

Gruppeleder for Sp i Bystyret"