Meny
Bli medlem

Hva er best for Kragerø?

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Det er med stor interesse en kan lese et innlegg fra Kragerø FrP om kommunestruktur. Senterpartiet i Kragerø er helt enig i at en stor kommune rundt Grenland nødvendigvis ikke er det beste for enkelte små kommuner, skriver Knut Jarle Sørdalen, Sp sin toppkandidat i Kragerø

 

Kommunene har i dag mange former for samarbeid som gjør at kommunene kan ha en lavere kostnad samt gi ett bedre tjenestetilbud og service. Mest mulig av kommunale oppgaver bør løses nærmest mulig innbyggeren, det er ikke slik bestandig at jo større jo bedre.

Med en større kommune er det stor fare for at en vil miste mange personer med et politisk engasjement, dette er viktig spesielt for en såkalt utkant kommune som Kragerø. Lokalt selvstyre er viktig fordi det blir mulig for flere, og lettere for alle, å engasjere seg og delta i politiske prosesser.

Kragerø ligger midt imellom Oslo - Kristiansand, midt imellom Skien - Arendal og helt sør i Fylket. Kragerø trenger fortsatt ett godt samarbeid mot Grenland og dette kan fortsatt gjøres uten å slå oss sammen med Grenlandskommunene. Før politikerne bestemmer seg for hva de ønsker bør det gjennomføres en innbyggeravstemning med utgangspunkt i de forslag og utredninger som da er gjennomført. Noe av forslagene kan være hele eller deler av Drangedal, hva med Gjerstad eller Risør? Alternativene kan være mange.

Senterpartiet er ikke nødvendigvis i mot sammenslåing og vi mener at det er helt naturlig at en nå ser på en strukturell endring i kommunenorge. Senterpartiet er i mot strukturelle endringer som betyr sentralisering og jeg er redd dette er noe av bakgrunnen for forslaget fra regjeringspartiet Høyre. Argumentene for storkommune likner begrunnelse for endring av sykehusstrukturen og vi vet hvorledes det gikk. Innbyggerne må tenke på hva som er det beste for Kragerø med eller uten andre nabokommuner.