Meny
Bli medlem

Hva galt har pendlerne gjort?

Sist endret: 27.09.2020
Pendlerne fikk en av de stiveste kalddusjene da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett. Muligheten til å få redusert skatten på grunn av store utgifter til arbeidsreiser, blir kraftig innskrenket, skriv Janne Sjelmo Nordås.


 

Av Janne Sjelmo Nordås (Sp), stortingsrepr. fra Nordland

I dag får pendlerne fradrag for reisekostnader mellom hjem og arbeid når disse årlig overstiger 16 000 kr årlig. Med regjeringens forslag vil man måtte ha over 22 000 kr i årlige utgifter før man kan få fradrag. Dette er en økning på nesten 40 prosent! Ca. 125 000 skattebetalere mister dermed fradraget på selvangivelsen.

I Norge er det lang tradisjon for en politisk tenkning som kompenserer for avstandsulemper. På denne måten har vi greid å skape et Norge med like (eller i hvert fall likere) muligheter i hele landet. Når regjeringen nå velger å ramme dagpendlerne rett i lommeboka, er det et ledd i en større strategi for å definere avstandsulempene ut av de politiske regnestykkene. 

Vi må stille spørsmålet: Hva er det regjeringen mener at folk med lang reisevei til jobben skal gjøre? Det kan nesten virke som om de mener at folk har en forpliktelse til å bo rett ved jobben, og at de skal straffes hvis de ikke gjør det.

Vi vet alle at de aller fleste prøver å få så kort reisevei til jobben som de kan, mange må inngå kompromisser på dette feltet.

De høye boligprisene gjør at mange ikke har råd til å bo i byene, barnefamilier kan flytte ut av byene for at barna skal få bedre oppvekstmiljø, noen bor på landet fordi de er derfra og vil bidra til å utvikle lokalsamfunnet sitt videre. Alt dette er prisverdig, men vil i mange tilfeller komme på kant med regjeringens syn på samfunnet, hvor distriktene nedprioriteres systematisk og konsekvent.

I tillegg må vi tenke på presset i boligmarkedet: Hva ville skje med boligprisene i storbyene hvis alle pendlerne flyttet til arbeidsstedet? Jeg kan forstå at det å gi pendlere skattefordeler, er en utgiftspost på statsbudsjettet. Men det ville sannelig også ytterligere pressproblemer og enda høyere boligpriser i byene være. 

Senterpartiet vil gå motsatt vei. Vi har respekt for alle dem som har lang reisevei til jobben, og har derfor foreslått skattelette til pendlerne.

I fjor foreslo vi å styrke fradragsmulighetene ved å øke km-satsen for skattefradraget fra 1,50 til 1,60 kr. I tillegg foreslo vi å ta bort den lavere fradragssatsen på 70 øre for alle som har 50 000 til 75 000 kilometer i arbeidsreise per år. Med Senterpartiets opplegg blir det altså én sats for alle som er dagpendlere – og denne satsen økes til 1,60 kr.

Vi arbeider nå med et nytt alternativt statsbudsjett for å vise en annen retning for Norge enn det regjeringen står for. Pendlerne kommer ikke til å bli glemt.