Meny
Bli medlem

Hvem skal ha siste ordet?

Sist endret: 27.09.2020
Kommunereformen er vedtatt av Stortinget, sier Frank Jenssen. Men hva mener han er vedtatt? Har Stortinget vedtatt at antallet kommuner skal reduseres med flere hundre? Har Stortinget vedtatt at frivillighetslinjen nå er erstattet av tvangslinjen? spør Heidi Greni.

Kommunereformen:

Hvem skal ha siste ordet?

Av stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson.

Statsråd Jan Tore Sanner har sendt brev til alle landets ordfører hvor han sier at Stortinget har pålagt alle kommuner et ansvar for utrede sammenslåing med en eller flere nabokommuner. Han har videre instruert fylkesmennene om å være pådriver i sammenslåingsprosessen. I mange kommuner er det stilt spørsmål ved hvilket grunnlag   lov, ikke gjennom merknader fra stortingsmeldinger. Vi har derfor etterlyst grunnlaget for statsrådens pålegg til kommunene og sterke instruks av fylkesmennene.

Høyres kommunalpolitiske talsperson, Frank Jenssen, er opprørt over at vi kan stille slike spørsmål. Dessverre går han ikke inn i saken og forsøker å gi svar på vegne av Høyre og regjeringen. I stedet mener han Senterpartiet opptrer som dårlige tapere fordi vi ikke fikk flertall i Stortinget for at frivillighetslinjen fortsatt skal gjelde i spørsmål om sammenslåing av kommuner. Tidligere støttet Høyre denne linjen, men nå er det tydeligvis tvang som gjelder.

Kommunereformen er vedtatt av Stortinget, sier Frank Jenssen. Men hva mener han er vedtatt?  Har Stortinget vedtatt at antallet kommuner skal reduseres med flere hundre? Har Stortinget vedtatt at frivillighetslinjen nå er erstattet av tvangslinjen? Har Stortinget vedtatt at folkeviljen uttrykt gjennom en folkeavstemming ikke skal tas hensyn til ved endelig behandling av ny kommuneinndeling? Vi vet at Høyre ønsker slike løsninger, men jeg er sterkt i tvil om det blir stortingsflertallets linje. 

Våren 2017 vil regjeringen legge fram sak om ny kommunestruktur for Stortinget. I kommuneproposisjonen for 2015 sies det følgende om dette: «I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlaget for Stortinget vil det bli lagt til grunn at enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale hensyn. I proposisjonen vil det dermed kunne foreslås sammenslåinger av kommuner som avviker fra de lokale vedtakene». 

Jeg tror Frank Jenssen og Høyre bør ta inn over seg at Stortingets behandling av kommuneproposisjonen langt fra ga entydige signal om at regjeringens tvangslinje vil bli fulgt når saken skal behandles i 2017. Det videre arbeid med kommunereformen vil være tjent med en mer åpen holdning til lokale syn på hensiktsmessigheten av sammenslåing med en eller flere nabokommuner. Senterpartiets er frivillighetslinjens og lokaldemokratiets fremste talerør i kommunereformdebatten. Jenssen bør ikke ta for gitt at det gjør Senterpartiet til tapere når finalerunden går i 2017. Jeg er i hvert fall ved godt mot.