Meny
Bli medlem

Hvilken kommune ønsker du å bo i?

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
For de aller fleste går dagene med til jobb, oppfølging av barn på skole, fritidsaktiviteter og å kjøre og hente våre håpefulle. Når man så kommer over i det stadiet i livet at unger er selvhjulpne og man har mer tid til andre ting, får man litt mer tid til å tenke og å reflektere over mange ting. Det er uansett den samme kommunen du bor i, det er det samme lokal samfunnet du har tilhold til, og som gjør at vi bor der vi bor. Bamble er en heldig kommune uten Robek- spøkelse hengende over seg, eller andre veldig store økonomiske utfordringer som truer i horisonten.


Likevel må vi tenke på hva hver eneste krone skal brukes til i kommunen, og hva som er viktigst for innbyggerne.
Nå nærmer valget seg, og for alle politiske partier og lokale politikere med ønske om å bidra til det beste for lokalsamfunnet, kappes mange om å komme med det ene kostnadsdrivende forslaget etter det andre.
Da er det noen ting jeg ønsker at du skal tenke på.
Hvordan har du hatt det i din oppvekst ?
Hvordan har dine barn eller barnebarn det i dag ? og hvordan skal vi og dem ha det fremover.
Det nærmeste nå er hvor mange ungdomsskoler vil du at vi skal ha i Bamble?
For oss politikere avventes en utredning før vi kan sette en endelig fasit på hva det ender på, det har jeg forståelse for at mange foreldre synes er uheldig i forhold til hvem de skal stemme på, men det ville vært ansvarlig å ikke vente på utredningen før vi konkluderer.
Hvordan ønsker du at fremtidens omsorg for de som trenger det skal være? enten det er i yngre dager eller i alderdommen.
Her har jo partiene lagt et program, som det er mulig å se hvilken kurs det enkelte parti har.
Dette er noen veldig viktige punkter man skal tenke på når man skal avgi sin stemme ved høstens valg.

Uansett så trenger vi alle mat og drikke hver dag hele året.
Vi som bor i Norge er veldig heldige for vi har alt vi trenger og mere til, og hvis det er noe vi mangler ja da kjøpes det utenfra, kanskje fra de som hadde trengt å ha den maten selv.
Fortsatt er det noen som lever av fiske, jordbruk/skogbruk og husdyr i Bamble, de bidrar til at du og jeg kan spise oss mette hver dag, fordi at de har reist ut på havet med båten, tatt opp poteter, tresket eller melket kyr før fuglene har begynt å synge om morgenen og lenge etter at de har lagt seg på kvelden, hver dag hele uke, hele året.

Så kva er poenget mitt?
Det er at vi trenger både fiskere, gårdbrukere og dyr på beite. Det er ikke alltid slik at det er heltids bonden med stort melk- og kjøttvolum som sikrer mangfoldet av verdiene bøndene skaper for samfunnet vårt.
Det gir ikke Bamble kommune rom for med den arrondering som finnes der.
 For selv om vår nabo eller mange av gårdbrukerne i Bamble er en de kaller hobbybonde eller deltidsbonde, så ser man lett at når det gjeld pleie av kulturlandskap og hindre at det gror igjen, så må det dyr til for å holde naturlandskapet oppe.
Og det er dette naturlandskapet som gjør vår kommune attraktiv for turister om sommeren og for aktuelle fremtidige mennesker som skal finne seg et nytt sted og stifte familie og bo.
For alle vil jo at det skal se pent ut der de bor.
Med ei regjering som har uttalt at: Hovedformålet med landbrukspolitikken skal være en kostnadseffektiv matproduksjon, er det slike fellesgoder som går tapt på veien. Òg da må en vel fram med ryddesag og motorsag, isteden for storfe, hest, sauer eller andre dyr som beiter?

Dette må kommunen legge til rette for og planlegge når det skal settes nye boligområder, industriområder og veiprosjekter i årene fremover.
Vi i Senterpartiet ønsker at det skal produseres norsk mat på norske ressurser i Bamble.
Det å være bevisst på hva som er viktigst gjør noe med den du er og det du ønsker skal bli fremtiden for dine etterkommere.


Torstein Dahl
Kumulert 2.kandidat
Bamble Senterparti