Meny

- Hvor er Hoksrud?

Sist endret: 16.03.2017 #Telemark
- Bård Hoksrud holder seg unna gladsakene på samferdsel. Da skal Senterpartiet i regjering sørge for at han får stadig mindre å gjøre framover, sier stortingskandidat Beate Marie Dahl Eide.

 

Jeg savner Bård Hoksruds kommentarer til undersøkelsen som viser at trafikantene er mer fornøyde med veiene nå enn for 4 år siden, men han holder seg vel unna gladsakene på samferdsel. Senterpartiet i regjering skal sørge for at han får stadig mindre å gjøre framover, konstaterer Senterpartiets stortingskandidat Beate Marie Dahl Eide. 
 
Undersøkelsen viser at tilfredsheten over veiene har økt mest i Telemark og Agder. 
Slike saker passer ikke inn i virkeligheten Hoksrud prøver å skape, om at norske veier er verst i Europa og at ingenting skjer. Det stemmer ikke! Vi har aldri brukt mer penger på vei, og vi står foran flere milliardprosjekt i Telemark de nærmeste årene, fastslår Dahl Eide. I tillegg kommer hundrevis av mindre utbedringer, som ofte ikke når framsidene, men som betyr mye for folk og næringsliv.
 
Selv om undersøkelsen viser at det fortsatt er mye som gjenstår, øker tilfredsheten på de fleste områder, enten det er snakk om veidekket eller lesbarheten på skilt. - Bilister som opplever en bedre vei, bedre skilt og bedre belysning, har mye å si for trafikksikkerheten, mener Dahl Eide. 
 
Dahl Eide mener undersøkelsen er en god motivasjon for å stå på videre for økte bevilgninger til samferdsel i Telemark. - Vi er på ingen måte ferdig. Vi skal ha på plass Haukelitunneler, 4-felts E18 sørover, oppgraderinger på RV36, fylkesvegpakke og ny vei forbi Notodden, avslutter Eide.