Meny
Bli medlem

Hvordan skal Akershus se ut om 30 år?

Sist endret: 16.03.2017 #Akershus
Det skal lages en felles areal- og transportplan for Oslo og Akershus. Akershus Senterparti inviterer til temamøte 29. oktober kl. 18.00.

Hvor skal nye boliger bygges? Vekst og vern – en utfordring? Er den eneste løsningen å ta den beste matjorden omkring de største knutepunktene? Hva er et knutepunkt? Hva er et godt bomiljø? Hvor vil folk bo?

Møtet finner sted tirsdag 29. oktober i Akersgata 35, Oslo (partikontoret) kl. 18 – 21.

 

Påmelding til fylkeskontoret på [email protected].

Vel møtt til kunnskapsutveksling, diskusjon og politisk verksted!

 

Program:

 • Åpning, møteledelse og oppsummering
  • Fylkestingsrepresentant Morten Vollset
    
 • Hvor er vi i planarbeidet? Hva skal avklares?
  • Leder i plansekretariatet Ellen Grepprud (15 min)
  • Diskusjon / spørsmål (15 min)
    
 •  Er det eneste svaret på bolig og næringsutfordringene å bygge en skog av leiligheter oppå en stasjon?
  • Arkitekt og leder i arkitektnytt Gaute Brochmann (30 min)
    
 •  Hvordan kan vi skape gode bomiljø, stimulere til flere kortreiste arbeidsplasser og forhindre nedbygging av dyrka mark?
  • Leder i Nes Sp Ole Kristian Kaurstad (15 min)
   • Kaffe, kringle og beinstrekk (15 min)
   • Diskusjon / spørsmål (30 min)
     
 •  Hvordan skal Østfold se ut om 30 år? Hvilke grep har de tatt i fylkesplanen.
  • Fylkesvaraordfører i Østfold Per Inge Bjerknes (15 min)
    
Oppsummering, veien videre og avslutning (30 min)