Meny
Bli medlem

Hvorfor Nome kommunestyre?

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
I kommunestyrets møte den 18. september fremmet Jan Thorsen på vegne av Nome Senterparti følgende forslag: ?Nome kommunestyre vil sterkt gi uttrykk for, at som utgangspunkt for kommunereformen, må det ligge til grunn at kommunene gis full frihet til å velge framtidig struktur. Nome kommunestyre mener overprøving av lokalt fattede vedtak fra Statens side vil være sterkt uheldig, og bryte med prinsippene for lokalt selvstyre?.

Bakgrunnen for at forslaget ble fremmet er hva regjeringen sier i sin melding til Stortinget våren 2014. Der står det blant annet: ”I utarbeidelse av beslutningsgrunnlaget for Stortinget vil det bli lagt til grunn at enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale hensyn.” Dette er reine ord for pengene, og betyr at Stortinget kan sette til side lokalt fattede vedtak og slå sammen kommuner mot kommunens egen vilje. I praksis vil det kunne føre til at Nome blir slått sammen med andre kommuner fordi de andre kommunene vil sammenslåing. Det vil ikke være noen god start for en ny kommune. Enten den skulle bli i Midt Telemark eller mot Grenland. Senterpartiet er ingen motstander av kommunesammenslåing, men for Sp er det viktig at en sammenslåing tuftes på grundige utredninger og full frivillighet for de kommunene det gjelder. Regjeringen legger dessverre opp til en reform hvor tvang skal brukes for å sikre lokaldemokrati og større frihet for kommunene, - en ”vil du ikke, så skal du” reform.

Forslaget fra Nome Senterparti vakte imidlertid ingen begeistring blant de folkevalgte i kanalkommunen. Kun fire stemte for forslaget, de nitten andre stemte i mot. Hvorfor forslaget led denne skjebnen er så langt en godt bevart hemmelighet blant de som stemte i mot. Ingen, - absolutt ingen, oppga noen som helst grunn til å stemme forslaget ned. Selv den politiske ledelsen var stumme som østers! Hvorfor stemte dere forslaget ned, kjære kolleger i kommunestyret? Er det fordi dere er fullstendig slukt av skjebnetrua og mangler helt trua på Nome som egen selvstendig kommune i framtida? Det er i så fall uttrykk for et beklagelig knefall og en servil holdning det ikke er grunnlag for å ha. Eller er det fordi dere egentlig ønsker sammenslåing og mener det er riktig, men at det er mer behagelig å dekke seg bak regjeringens ønske om bruk tvang? I så fall er det skuffende og uttrykk for en feig holdning! Nome Sp må bare leve med at kommunestyrets flertall stemte over forslaget som de gjorde, men de nitten bør forklare overfor innbyggerne i Nome hvorfor de mener det er riktig at kommunestyret fratas makt på dette området og at tvang aksepteres.

 

Jan Thorsen, Gruppeleder Nome Sp