Meny
Bli medlem

Hvorfor ønsker regjeringen søndagsåpne butikker når alle er i mot?

Sist endret: 27.09.2020 #Enebakk
Her kan du lese stortingsrepresentant Heidi Grein (Sp) sitt innlegg under interpellasjonsdebatten i stortinget om søndagsåpne butikker

Først vil jeg takke interpellanten for å ta opp et veldig viktig spørsmål. Dette er ikke bare et spørsmål om arbeidstiden til ansatte i varehandelen, dette er et spørsmål om noe som får store samfunnsmessige konsekvenser.

Senterpartiet vil verne om helligdagsloven, og vi mener at vi fortsatt skal ha en dag som er annerledes. Alle de som har yrker som de kan utføre på en lørdag og ikke nødvendigvis må gjøre på en søndag, bør ha søndagsfri.

Hvorfor ønsker regjeringen søndagsåpne butikker når alle er imot? Butikkeierne er imot, NHO Handel frykter konsekvensene. Det var noen her som hevdet at det ikke ville bli dyrere varer om vi hadde søndagsåpne butikker. Det er jo relativt enkel matematikk: Vi er vel alle enige om at vi ikke kjøper mer melk og brød fordi det er åpent på søndagene. Så omsetningen vil være den samme, men utgiftene vil nødvendigvis øke, bl.a. fordi det må være flere ansatte – og jeg håper endelig regjeringen mener at vi skal fortsette å ha UB-tillegg på en søndag. Ergo vil utgiftene øke. Og det er jo enkel matematikk: Det gir redusert lønnsomhet og høyere priser på varene.

Slik det er i Norge i dag, har vi kapasitet til å betjene det dobbelte av det innbyggertallet vi har. Vi har en veldig overkapasitet på butikksiden. Det vil naturligvis si at hvis marginene blir mindre, vil vi oppleve butikkdød også i Norge, slik man har opplevd i Danmark. Allerede etter ett års erfaring i Danmark var over 100 nærbutikker nedlagt. Wagner, som er sjef for bransjeorganisasjonen De Samvirkende Købmænd, altså arbeidsgiverorganisasjonen, advarer den norske regjering og ber den tenke seg nøye om før den tillater søndagsåpne butikker i Norge – når man har sett konsekvensene i Danmark.

Nærbutikker og nisjebutikker vil bli skadelidende. Distriktsbutikkene vil bli skadelidende. Dette er enda et nytt grep fra regjeringen som rammer små og mellomstore bedrifter.

Kundene er imot. Det er ikke noe rop om lengre åpningstid. Spørreundersøkelser i Aftenposten og Klassekampen viser at henholdsvis 60 og 70 pst. er imot. Der var spørsmålet: Ønsker du søndagsåpne butikker? Hvis spørsmålet hadde vært: Vil du ha søndagsåpne butikker hvis varene blir dyrere, tror jeg kanskje svarprosenten hadde vært både 80 og 90 pst.

Det sies at det skal være frivillig, men frivillig for hvem? Kjøpesentrene har felles åpningstid. Alle som er der, blir tvunget til å ha samme åpningstid. Dette vil tvinge ansatte til å jobbe på søndag, det vil tvinge folk i distribusjonen til å jobbe på søndag, og det vil tvinge folk i produksjonen til å jobbe på søndag, for kravet om søndagsåpne bakeri kommer snart, siden vi også skal ha ferskt brød på søndager når butikkene er åpne. Så dette vil være tvang både for butikkeiere, for ansatte og for kundene.

At ansatte er imot, er ikke så overraskende. Dette er en stor yrkesgruppe, med 370 000 ansatte, og de har mer enn nok ubekvem arbeidstid fra før. Mange av dem møter ungene sine i døra når de går på jobb. Nå skal vi også ta fra dem den tiden de har sammen med familien, muligheten til å tilbringe dagen sammen, enten de velger å gå i kirken, på skitur eller på museum.

Alle som kan gjøre unna jobben på en hverdag, bør være forskånet for søndagsarbeid, men mange må nødvendigvis jobbe. Ansatte i pleie og omsorg, bønder, de som jobber i hotell- og restaurantbransjen osv. er nødt til å jobbe på en søndag. Man kan ikke melke om lørdagen og være ferdig med det til mandagsmorgenen. De som har slike yrker, må nødvendigvis utøve det på en søndag, og de må kompenseres rikelig for den ulempen.

Samfunnet skal utvikles nedenfra, sa ministeren, men hvor «nedenfra» kommer dette kravet om at vi skal ha søndagsåpne butikker? Kundene ønsker det ikke, lokalpolitikerne ønsker det ikke, ansatte ønsker det ikke, og butikkeierne ønsker det ikke.

En kan likeså godt ha fri på en mandag, ble det sagt. Ja, kanskje det, men vi må i hvert fall ha én bestemt dag i uken som er en fridag – en dag da hele familien har fri, da barnehagen er stengt, da skolen er stengt, og da de som har muligheten til det, kan ha fri fra arbeid. Og da er tradisjonen i Norge en søndag, og det synes jeg vi skal fortsette med.

Eller er det sånn at alle offentlige kontor også bør være åpne på en søndag? Er det kanskje slik at vi i Stortinget bør begynne å ha møter på en søndag? For det er vel sånn at vi legger møtefrie dager til mandag og fredag for å prøve å få dagene rundt helga i hjemfylket, så vi kan tilbringe den sammen med familien vår.