Meny
Bli medlem

Hvorfor stemme Senterpartiet?

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Ved dette valget står vi ved et verdivalg, hvilket fremtidig samfunn vil vi ha ? Sp er et parti for lokaldemokratiet og verdien av å ha et desentralisert Norge. En stemme til SP er en stemme for en styrking av distrikts Norge og lokalmiljøet . Hva betyr dette for deg ? Dine barn kan gå på skole der du bor, du har innflytelse på avgjørelser som har med ditt lokalmiljø og gjøre.

 

Vi skal sikre at statlige arbeidsplasser fordeles utenfor byene, slik at du får arbeid der du bor. Vi vil sikre norsk statlig styring av nasjonalrikdommene som olje og vannkraft, til felles beste. Vi vil samarbeide med EU landene på våre vilkår, ikke bli overstyrt eller medlem.

Mindre overføringer til kommunene og landbruk vil rasere distrikts Norge og føre til mer fraflytting og mer press på allerede pressede by områder. Vi vil ikke ,populistisk love mer til alle, men vi kan garantere en stabil helhetlig politikk som tar alle og hele Norge i bruk.

Vi gir ikke tidsfrister på fellingstillatelse på skadelige rovdyr, tillatelsen varer til dyrene er tatt ut av faunaen.

En desentralisert bosetting fører til mindre kriminalitet.Lettere å få oversikt over miljøer, mindre konsentrasjon

av kriminelle miljøer.

Sp er et parti som vil gi deg de beste levekårene for at du fremdeles skal kunne bo der du bor, og oppleve at nærmiljøet gir deg hva du trenger for å trives og gir de best mulige oppvekstvilkår for dine barn.

Hvorfor trenger vi forandring ? Når Norge er det beste landet i verden å bo i, og regjeringen handterte finanskrisen best av alle sammenliknbare land. Forandring fryder sies det, men hvem kommer til å frydes ?