Meny
Bli medlem

Hvorfor stemmer jeg Senterpartiet?

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Årets Stortingsvalg er rett rundt hjørnet, og mange er fortsatt usikre på hva de skal stemme. Mange av oss kommer til å stemme på det samme partiet som vi har gjort mange ganger før. Gammel vane eller? For de fleste er vane ett element, men de aller fleste har én eller flere grunner til at det blir det partiet det blir. Med både far og bestefedre som hadde sin jobb i industrien i Grenland, og med sterke tradisjoner for å stemme Arbeiderpartiet, vil nok en del mene at det ville vært naturlig at undertegnede og valgte det partiet. Og ja, - jeg har stor respekt for, og jeg deler veldig mange av de verdiene arbeiderbevegelsen står for. Jeg har ingen problem med å innrømme at mitt valg av politisk parti har sammenheng med yrkesvalg, skriver Jan Thorsen.

. Med jobbtilknytning til landbruket er ikke Senterpartiet noe unaturlig valg. Jeg mener at Sp har en god politikk for en økt norsk matproduksjon, og med en forventet økning i befolkningen i Norge med 20 prosent på 20 år trenger vi en større matproduksjon i Norge. Senterpartiet har gjennom 8 år i regjering vært med å gitt bedre økonomiske vilkår for produksjon av mat i Norge. En annen viktig grunn for meg til å stemme Senterpartiet er partiets holdning om at avgjørelser i størst mulig grad bør fattes lokalt, - av de som har skoa på, av de som kjenner de lokale forholda. Det gjelder f. eks i spørsmålet om kommunesammenslåing. For meg blir det helt galt at en eventuell avgjørelse om å slå Nome sammen med Bø og Sauherad, eller andre kommuner, skal komme som klar beskjed fra sentrale myndigheter. Dette er en type problemstilling som vi må ta stilling til lokalt og avgjøre lokalt. Høyre, Frp Krf og Venstre vil dessverre gjennomføre kommunesammenslåinger med tvang. Tankegodset om at avgjørelsene i størst mulig grad bør fattes lokalt gjelder og for vårt forhold til EU. Jeg synes det er svært tankevekkende at en maktelite plassert på det europeiske kontinentet skal ha så stor innflytelse som de har på forhold, og i saker, som gjelder vårt land. Verden er langt mer enn EU, og forpliktende internasjonalt samarbeid gjennom b. la. FN systemet vil være svært viktig på mange saksområder i tida som kommer. Ordtaket «Elsk din granne, men lat gjerde stande», har fortsatt stor gyldighet. En tredje grunn for meg til å stemme Senterpartiet er partiets grunnholdning om at samfunnet trenger noen sterke fellesskapsløsninger. Det er ikke alt som er egnet som markedsobjekter. En god offentlig skole og en eldreomsorg hvor folk får den hjelpen de trenger er to eksempler på nødvendige fellesskapsløsninger. I år stiller Telemark Senterparti med Beate Marie Dahl Eide som førstekandidat. Beate er ei ung dame, men som alt har rukket å være fylkesvaraordfører i Sør Trøndelag. Førstekandidaten er ei modig dame som evner å kjempe politiske kamper når det er nødvendig, og som heller ikke er redd for å tale «Roma midt i mot». Beate Marie Dahl Eide vil bli en sterk talskvinne for vårt fylke. Det er en fjerde grunn for meg til å stemme Senterpartiet! Kanskje det og vil være en grunn for deg til å gjøre det samme?! Det er ofte mange grunner til at vi velger politisk parti. Jeg tror mange føler det som den gamle Senterpartihøvdingen Jon Leirfall; han valgte Senterpartiet fordi det var det partiet han var minst uenig med. Godt valg!