Meny

Hysteri og populisme

Sist endret: 16 03 2017

Statsråd Sylvi Listhaug (FrP) hadde nylig de store dagligvaresjefene inne på det "Blå-blå" teppet sitt,og avkrevde de forklaring på hvorfor matvareprisene har økt mer enn 3 pst. i sommer. Brød eller sirkus, kan man spørre seg. Her er det begge deler i en samrøre.

Hysteri og populisme

 

Siden regjeringsskiftet sist høst har mat- og landbruksminister Listhaug glimret med utspill i alle retninger. Noen til å forstå seg på, og andre til å undres kraftig over.

 

Årets jordbruksavtale ble en svært så støyende affære. Det er videre klart at regjeringens landbrukspolitikk har svak folkelig støtte. Takket være støttepartiene KrF og V kom man imidlertid i havn i fjortende time - og ministeren ble deretter borte fra mediebildet.

 

Etter ferien var det på'an igjen. I et nøye regissert mediesirkus var ministeren tilbake som ei ilsk løvinne. De snart monopolistiske matkjedene ble kalt inn på det blå blå ministerteppet. Den "store saken" var at matprisene hadde økt med 3,1 % fra juni til juli. Matdirektørene skulle stå «skolerett» for en selvutnevnt og i egne øyne, -  handlekraftig minister. Opptrinnet endte imidlertid ut i sanden, og de tiltalte matbaronene benektet hardnakket å ha økt sine priser for å bedre egne fortjenestemarginer.

 

Avismannen Trygve Hegnar har karakterisert Listhaug sitt opptrinn i denne saken som høyrepopulistisk. Fagansvarlig for varehandel på Handelshøyskolen BI, Odd Gisholt, nøler ikke. Han betegner ministeren som hysterisk. Enhver får mene hva man vil.

 

Fra Senterpartiet sin side vil en minne om at i det aktuelle tidsrom så er det et jordbruksoppgjør som skal effektueres. I tillegg skal kassadamene på ICA, Coop,Rema  mfl. ha sin rettmessige lønnsutvikling. I lys av dette er det utrolig at ministeren klarer å støye så mye. Og kanskje særlig i et land der den gjennomsnittlige husholdning bruker omlag 87% av alle sine forbruksutgifter på alt annet enn mat.

 

La oss håpe at vi snart får en minister som evner å dreie fokus fra snever prisfokus, akkompagnert av mediaregiserte Harryturer over Kjølen, og til langt viktigere forhold. Fokus bør være å sikre at den norske befolkning har trygg og ren mat, god dyrevelferd og et bærekraftig og livskraftig landbruk over hele landet. Den alminnelige norske forbruker er langt mer fokusert på matsikkerhet enn hva ministeren synes å være. Det er også et stort paradoks at i den ene mediekanalen så hamrer Listhaug løs med sitt prisfokus samtidig som ministerkollega Bent Høie er ute og advarer mot antibiotika resistens, med henvisning til industrilandbruket i deler av Europa og i USA. Er det slik at Listhaugs ideologiske tilnærming er på kollisjonskurs med alminnelige mål for norsk folkehelse? Muligens er det tid for samordning og harmonisering ministrene imellom.

 

Uansett, Nordland Senterparti sier iallfall et rungende ja takk til økt nasjonal matsikkerhet !

 

Kolbjørn Eriksen

Nordland Senterparti

Leder i landbrukspolitisk utvalg