Meny
Bli medlem

- I dag skriver vi historie

Sist endret: 27.09.2020
I Senterpartiets nye partiprogram går partiet inn for kjønnsnøytral verneplikt.
– Jeg vil si at dette er en historisk dag, sier Lars Peder Brekk. SV gjorde tilsvarende vedtak på sitt landsmøte før påske, og jeg har godt håp om at Ap også vil gå inn for at verneplikten skal bli kjønnsnøytral.
 
I år feirer vi 110 år siden kvinner fikk stemmerett.  - Jeg mener at det er på høy tid at vi tar nye skritt i likestillingskampen. Kjønnsnøytral verneplikt handler ikke minst om like muligheter.
Likevel er kjønnsnøytral verneplikt viktigst for å sikre verneplikten som en av fundamentene i Forsvaret.  Forankring av Forsvaret i befolkningen og muligheten til å rekruttere av de beste, kvinner som menn, er helt avgjørende for å ruste Forsvaret for morgendagens utfordringer og oppgaver.
 
- Det er et paradoks at vi hittil ikke har anerkjent forsvaret av landet som et felles ansvar for hele befolkningen, til tross for at det er 100 år siden rettighetene for øvrig i samfunnet ble like for begge kjønn, sier Lars Peder Brekk.