Meny
Bli medlem

Ian Perry-Jones: Småskulen på Tveit

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Nissedal Senterparti er opptatt av velferd til elevene ved alle kommunens tre grendeskoler og vil både prioritere og kjempe for gode skoler, sunne læringsmiljø og akseptabel reisevei for alle kommunens barn.

 

Nissedal Senterparti er opptatt av at kommunens lærere har gode verktøy og hjelpemidler for å utføre den viktige jobb de har og vil prioritere midler til disse.

For å fatte gode beslutninger og vedtak er Nissedal Senterparti avhengig av korrekt informasjon fra rådmann og hans stab uten politisk fargelegging. Derfor er vi skuffet over at innholdet i saken «småskulen er for liten» (VTB 06.06.15) overhodet ikke stemmer med opplysning gitt av rådmannen i sak om skolesentralisering fra 2013. I saken fra 2013 står det at «Ra?dmannen har vurdert at eksisterande lokale i Treungen – Tveit skule/Nissedal ungdomsskule – er store nok til a? romme alle elevane i kommunen i overskueleg framtid», og viste til at det i 2016/2017 vil være et toppår med elever i 1 - 4 trinn, med 73 elever. Nå i 2015, i saken om ombygging av småskulen på Tveit, skriver den samme rådmannen at «Frå hausten 2016 kan me ikkje sjå tilfredsstillande løysingar med dagens bygningsmasse», og viser til et elevtall på 57.

Motivasjonen for å villede politikere og innbyggere ved å feilaktig skrive at kapasiteten er god nok i Treungen når man skal argumentere for nedlegging av grendeskoler trenger man ikke mye fantasi for å forstå.

Nå, som rådmann og posisjonen ikke har en slik motvasjon, så er virkeligheten endelig lagt frem og Nissedal Senterparti skal bidra aktivt til å finne gode løsninger for elever og lærere på småskulen på Tveit.

Ian Parry-Jones

2.kandidat

Nissedal Senterparti