Meny
Bli medlem

Ida Riis-Johansen valgt til ny fylkesleder i Telemark Senterungdom

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Telemark Senterungdom har valgt Ida Riis-Johansen fra Skien til ny fylkesleder. Ho er 17 pr oig er elev på Skien vgs. I Senterungdommen er no nå medlem av klimapolitisk utvalg i Senterungdommen sentralt. Styret konstituerte seg med følgende styre fram til neste årsmøte: Leder: Ida Riis-Johansen, Skien, e-post: [email protected], mobil 47645275 (leder Malin Aarhus søkt om fritak pga sjukdom) Nestleder: Anne Birgit Kleiva, Nome, e-post: [email protected], Mobil: 90225970 1. Styremedlem: Anne Særsland, Hjartdal 2. Styremedlem: Halvor Dalene, Skien 3. Styremedlem: Nils Erik Hole, Tinn 1.varamedlem: Robert Lien, Skien 2. varamedlem: Lars Jøran Kjellemo, Nome 3. varamedlem: Halvor Dahle, Nissedal

På helgas fylkesårsmøte i Telemark Senterparti fikk Sentrerungdommen gjennomslag for følgende resolusjon om klimatiltak i Telemark:

Lokale Klimatiltak i Telemark

Transportsektoren, bestående av blant annet veitrafikk, luftfart, sjøfart fiske og andre motorredskaper står for en tredjedel av CO2-utslippene i Norge. Med andre ord har transportsektoren et enormt potensiale for å gjøre en forskjell for klima nasjonalt. 20 % av Norges totale klimagassutslipp kan reduseres ved hjelp av kommunale- og fylkeskommunale tiltak, dette igjennom blant annet beviste innkjøp, bruk av fornybar energi, tilrettelegging og informasjon for innbyggerne ut over kommunens pålagte oppgaver. Senterpartiet ønsker å ta dette ansvaret, ved å skape økonomiske og politiske rammebetingelser som skal gjøre det lønnsomt å velge klimasmarte løsninger.

For å kunne utgjøre en forskjell for miljøet trenger vi en generell endring i atferd i det Norske samfunnet. Vi trenger at innbyggerne velger de miljøvennlige, fornybare og bærekraftige alternativene i hverdagen. Derfor mener vi det er viktig at Telemark legger til rette for å gjøre disse alternativene til de mest praktiske, økonomiske og effektive løsningene for folk flest. Samt å støtte en videre produksjon og utvikling av teknologi i forbindelse med miljøvennlig transport og framfor teknologisk utvikling i forbindelse med fossile brensler. Vi ønsker å innføre virkemidler som konkret fører til at utslippene går merkbart ned i løpet av de neste åra og tiåra.

Telemark Senterparti mener:

 • At klimagassutslipp skal settes som et selvstendig kriteria for alle investeringer og utbygginger. …
 • At all kollektivtrafikk skal gå på biodrivstoff, elektrisitet eller annen fornybar energi.
 • At alle tog i fylket skal gå på elektrisitet.
 • At alle nyinnkjøpte transportmidler hos Telemark fylkeskommune skal være gå på elektrisitet, hydrogen eller biodrivstoff.
 • I fylkeskommunenes anbud skal det legges vekt på miljø. Dette gjennom fossilfri transport ved levering av varer, etterspørre bioplast i produkter og emballasje, etc.
 • At det skal være et kollektivtilbud i hele fylket, både mellom byer og tettsteder og lokalt, for å gjøre det lett å reise rundt i fylket miljøvennlig. Vi ønsker både forbedring og effektivisering av allerede eksisterende kollektiv transport for å gi et mer attraktivt og konkurransedyktig, miljøvennlig alternativ til transport for alle innbyggere.
 • At bymiljøavtaler må inngås også i de mindre byene slik at utslippene reduseres også der. Bypakke Grenland er et positivt tiltak for å forbedre bymiljø og redusere utslipp i Grenland.
 • Telemark Senterparti er også positive til utbygging av en eventuell bybane i Grenland.
 • At bruken av internettkonferanser for å unngå unødig reising burde økes. Dette både internt, men også lage virkemidler så det blir lettere for andre.
 • At tilskuddet til forskning og utvikling innen fornybar sektor skal økes. Blant annet innenfor forskning på økt kapasitet og utnyttelse av elbilbatterier, elbilladestasjoner og strømnett, samt på biodrivstoff og andre bio-produkter. Vi ønsker også å stimulere til økt interesse for fornybar energi og forskning i den videregående skolen.
 • At det skal bli satset på utbygging av ladestasjoner og hurtigladestasjoner for elbiler på offentlige steder i fylket. Det er ønskelig å gi støtte til å få plassert hurtigladestasjoner på drivstoffstasjoner for å gjøre ladetilbudet mest mulig likt det folk allerede er vant til.