Meny
Bli medlem

- Ikke frata prester vigselsretten

Sist endret: 27.09.2020
- Jeg ser ikke behovet for å frata vigselsretten verken for prester i den norske kirken eller for andre tros- og livssyn. Dette sier Senterpartiets kirkepolitiske talskvinne Anne Tingelstad Wøien.

- Vi skal gjerne gjøre endringer som er naturlige for et flerkulturelt samfunn, men det er fortsatt slik at nærmere 80% av nordmenn er medlem av Den norske kirke, og jeg har ikke oppfattet noe stort behov for at vi skal overlate vigselsretten til sorenskiveren, sier Tingelstad Wøien.

- NOU-en som ble langt fram i dag, ledet av Sturla Stålsett, reiser en rekke spennende og svært viktige debatter som jeg håper folk vil delta aktivt i, sier hun, det er viktig med en aktiv tros- og livssynspolitikk. Åpne og friske debatter om tro og livssyn er viktig for respekt, tillit og forstålese for hverandre. Åpne debatter er viktig for å demme opp for ekstremisme og at debattene går i lukkede miljøer, sier Tingelstad Wøien.