Meny
Bli medlem

Inge Høyen - ordførerkandidat i Svelvik kommune

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Vestfold Senterparti vil presentere våre ordførerkandidater, og har utfordret dem til å skrive litt om seg selv og sine prioriterte saker. Vi starter lengst nord i fylket, og dermed er Inge Høyen, 63 år, fra Svelvik førstemann ut.

 

Jeg er nærmest født inn i Senterpartiet og har vært politisk engasjert så lenge jeg kan huske. Min bestefar var med å starte partiet i 1920. Min far var fylkessekretær i 8 år, vesentlig på 1950-tallet og var også medlem av Strømm kommunestyre - før Strømm og Svelvik ble slått sammen til en kommune midt på 60-tallet.

Selv har jeg vært kontinuerlig aktivt siden 16-års alderen, først i Senterungdommen og deretter i partiet. Årsaken er enkelt sagt at jeg alltid har vært levende opptatt av samfunnsutviklingen både i stort og smått. Spesielt EU saken (jeg stemte for første gang ved folkeavstemningen i 1972) har i nesten i alle disse årene gitt ny næring til dette engasjementet.

 Etter endt utdanning ved Møre og Romsdal Distriktshøgskule, jobbet jeg i 11 år som gruppesekretær/politisk rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe. I 1985 overtok vi hjemgården etter mine foreldre og har siden drevet med frukt og bær. Jeg er gift, har tre barn og p.t. 6 flotte barnebarn.

Jeg satt først i kommunestyret i to perioder fra 1987 til 1995 og så på igjen i de tre siste periodene fra 2003 til 2015. I fire av periodene har jeg også vært medlem av formannskapet og dessuten varaordfører i de siste fire årene. Ellers kan bl.a. nevnes at jeg var leder av det første kontrollutvalget i Svelvik da denne ordningen ble innført på 90-tallet.

For kommunestyreperioden 2015-19 er jeg opptatt av:

  • Å sikre en ansvarlig styring av økonomien i kommunen for å gjenvinne vår økonomiske handlefrihet og komme ut av Robek-lista i samsvar med vedtatt plan.
  • Videreutvikle best mulige tjenester til innbyggerne våre innenfor tilgjengelige økonomiske rammer, blant annet ved å satse mer på kompetanseutvikling, forebygging, tidlig innsats og tilpasset omsorg.
  • Økt fokus på trafikksikkerhet, spesielt fortgang i arbeidet med gang- og sykkelvei langs hele fylkesvei 319.