Meny
Bli medlem

Ingen avklaring fra regjeringen om regelverk for forsvarsindustrien

Sist endret: 27.09.2020
I dagens spørretime måtte forsvarsministeren svare på hvorfor regjeringen foreslår å selge seg ned i Kongsberg Gruppen før man har fått på plass et regelverk for å sikre at vi ikke får uønskede eiere inn i norsk forsvarsindustri.

 

- Det er oppsiktsvekkende at regjeringen overhode ikke har omtalt de sikkerhetspolitiske sidene ved å gi fra seg kontrollen over Kongsberg Gruppen. Vi kan for eksempel ikke akseptere at en ikke-alliert kan overta 66 % av eierskapet i selskapet. Det er skremmende at forsvarsministeren har et så avslappet forhold til disse viktige sikkerhetspolitiske spørsmålene, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) 

I sommer ba næringsminister Monica Mæland Stortinget om fullmakt fra Stortinget til å selge ut statlige eierandeler av flere store og suksessrike bedrifter. Et av de mest omstridte salgsforslagene er Kongsberg Gruppen. Norge er ett av veldig få land i verden som ikke har andre virkemidler enn eierskap til å kontrollere avansert og sensitiv teknologi. Nå vil regjeringen gi fra seg dette virkemidlet.

Vår nasjonale forsvarsindustri er en viktig del av vår sikkerhets- og beredskapspolitikk. Kongsberg Gruppen er en svært sentral del av vår forsvarsindustri. Regjeringen foreslår i eierskapsmeldingen å gi fra seg kontrollen over Kongsberg Gruppen ved å selge seg ned til 34 %. Norge har, i motsetning til de fleste andre land, ikke et regelverk for hvem som kan eie bedrifter som er strategisk viktige for Norge. Det betyr i praksis at ikke-allierte kan sikre seg eierskap til 66 % av Kongsberg Gruppen. Det er etter Senterpartiets syn en skremmende tanke.

I regjeringens eierskapsmelding er de sikkerhetspolitiske konsekvensene av et nedsalg i Kongsberg Gruppen overhode ikke omtalt.

I dagens spørretime spurte Geir Pollestad videre forsvarsministeren om hvorvidt hun hadde vært inne i prosessen med utarbeidelsen av eierskapsmeldingen. Han utfordret henne også på om arbeidet med et slikt regelverk er satt i gang – snart et halvt år etter at meldingen ble lagt frem. Forsvarsministeren svarte ikke på spørsmål om arbeidet er startet og hvor lang tid det vil ta å vurdere, utrede, vedta og implementere et slikt regelverk.

- Ut fra svaret er det åpenbart at arbeidet med et regelverk for å ivareta de sikkerhetspolitiske sidene ved et nedsalg i Kongsberg Gruppen ikke er startet 5 måneder etter at regjeringen kom med forslaget. Regjeringen er mer opptatt av å skryte av handlekraft enn å vise det, sier Pollestad.

Forsvarsministeren viste flere ganger til at den valgte modellen i Norge fram til nå har vært statlig eierskap som kontrollmekanisme overfor strategisk viktige bedrifter.  Likevel har regjeringen nå altså foreslått en annen modell, uten å utrede hvilke reguleringer som skal overta for denne kontrollmekanismen.

Senterpartiet mener det er viktig at staten gjennom eierskap sitter på kontrollen over vår viktigste forsvarsbedrift og håper vi får flertall på stortinget for et slikt syn.