Meny
Bli medlem

Ingen oppgavereform, mer sentralisering

Sist endret: 27.09.2020
- Regjeringen kommer som forventet med nok en sentraliseringsreform i det de legger frem den såkalte regionmeldingen, og den er om mulig enda tynnere enn forventet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

 
 
- Regjeringen kommer som forventet med nok en sentraliseringsreform i det de legger frem den såkalte regionmeldingen, og den er om mulig enda tynnere enn forventet. Det eneste konkrete er at Sanner ønsker ti regioner, men han har ingen forslag til hvordan de ti skal se ut, sier leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.
Fylkene som er bedt om å starte opp samtaler om sammenslåing med andre fylker, har ventet på tydelige signaler om nye oppgaver til regionnivået. Det følges ikke opp i regionmeldingen, mener Vedum.
 
- Det er helt uforståelig at Sanner i månedsvis har argumentert for at vi trenger en regionreform med færre og større fylker fordi de skal få nye oppgaver. Når han skal klargjøre hvilke oppgaver disse nye stor-fylkene skal ha er det ingenting konkret. Det er bare ordren om å slå seg sammen som blir stående. Dette er derfor ingen oppgavereform, det er nok en sentraliseringsreform. Jeg tror derfor fylkene vil avvise regjeringens bestilling om at først må de slå seg sammen, så skal det vurderes om det følger nye oppgaver i ettertid., sier Vedum.
Senterpartiet vedtok på sitt landsmøte i 2015 å styrke fylkeskommunene gjennom overføring av oppgaver fra staten, direktoratene og fylkesmannen til fylkeskommunene. Blant forslagene var sykehusreform gjennom oppnevning av styremedlemmer fra fylkeskommunene, overføring av Bufetats oppgaver og de distriktspsykiatriske klinikkene til fylkene, regionapparatet for Innovasjon Norge og Statens Vegvesens regionale vegadministrasjon, oppgaver på kulturområdet, forvaltningsoppgaver som i dag er lagt til fylkesmannen m.m.
 
Senterpartiets forslag til oppgaveoverføring forutsatte ikke sammenslåing av fylker. Regjeringen sier det ikke er aktuelt å overføre en eneste ny oppgave til dagens fylker.
 
- Regjeringen vil på samme måte som i kommunereformen å presse fram fylkessammenslåinger gjennom å true med at uten sammenslåing blir det ingen oppgaveendring. Jeg forutsetter at Stortinget ikke godtar slik utpressing. Det er godt dokumentert grunnlag både faglig og politisk for å styrke fylkene med en lang rekke oppgaver som i dag løses av det statlige byråkratiet i direktoratene eller hos fylkesmannen, avslutter Vedum.
?