Meny
Bli medlem

Innkalling til årsmøte i Telemark Senterkvinner fredag 1. mars kl 12-15

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Innkalling til årsmøte i Telemark Senterkvinner 2013 Sted: Norsjø Hotell, Akkerhaugen Tid: Fredag 1. mars kl.12-15.00

Program:

kl. 12.00: Lunsj – frammøte

kl. 12.30: Møtestart – årsmøtesaker

  1. Velkomst leder Marianne Moen.Godkjenning av utsendingene, innkalling og saksliste.
    b. Valg av møtedirigent, referent og to til å underskrive protokollen
    c. Arbeidsplan og budsjett ( er foreslått innafor partiets budsjett med kr. 10.000)
    d. Valg etter lovene. Endelig innstilling legges fram på møte.
    e. Behandling av evt.innkomne saker inkludert eventuelle resolusjoner

kl. 13.00: Demokrati gjennom 100 år – kvinner og stemmerett. Innledning ved politisk rådgiver Anja Hjelseth i Kommunal-og regionaldepartementet.

Kort innledning og statusrapport om stortingsvalgkampen 2013 med stortingskandidat Beate Marie Dahl Eide.

Siste del av fylkesårsmøtet blir sammen med Telemark Senterpartis åpning av årsmøtet med tidl partileder og statsråd Åslaug Haga.

Kl 15.00: Opning av fylkesårsmøte i Telemark Senterparti med bokbad med Åslaug Haga som presenterer si bok ”Rødgrønt – slik jeg ser det”. Åslaug i samtale med politisk redaktør Tom Erik Thorsen i Varden.

    Kort velkommen ved fylkesleiar. sak 1

  • ”Rødgrønt- slik jeg ser det”, ved Åslaug Haga.

 

Folk som ikke er delegater på fylkesårsmøtet  er hjertelig velkommen til å delta på denne delen!

 

Her er Senterkvinnenes heimeside på nettet:

http://www.senterpartiet.no/Senterkvinnene/

Påmelding til fylkeskontoret 35100902/91393570, [email protected] innen onsdag 27.februar. Det er også fristen for å komme med eventuelle resolusjonsforslag til årsmøtet i Telemark Senterkvinner.

Påmelding på grunn av at vi må vite antallet som skal ha lunsj kl 12.

Bø, den 7.februar 2013

Med hilsen

Marianne Moen

fylkesleder                                                    Sveinung Leikvoll, fylkessekretær