Meny
Bli medlem

Innlegg 8 mars 2015, Rådhuset i Langesund

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Lisbeth Glittum har følgende innlegg på 8-mars markering Rådhuset i Langesund: Ideen om internasjonal kvinnedag ble lansert bl a pga kvinnelige fagforeningers kamp for våre rettigheter. Likestillingen i Norge har kommet langt. Det mener jeg vi først og fremst kan takke et trygt og godt arbeidsliv for. Flere av de nå foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven, mener jeg er en reversering av vår likestillingspolitikk, da det i særlig grad vil ramme oss kvinner.

 

Flertallet av de midlertidige ansatte i dag er kvinner.  Det er de typisk kvinnedominerte yrker som helse- og sosialtjenester, undervisning, overnattings- og servicebransjen bruken av midlertidige ansatte er særlig brukt.  For kvinner som ufrivillig er midlertidig ansatt i dag, skal det altså bli enda vanskeligere å få fast jobb for.

Arbeidsgivere ønsker seg stabil arbeidskraft.  Det er vi kvinner som blir gravide og føder barn.  Graviditetsdiskriminering er forbudt, men vi hører historier om at det skjer.  Det viser seg at noen arbeidsgivere ser på yngre kvinner som ustabil arbeidskraft, i det at de «står i fare for» å bli gravide.

Dårlig likestillingspolitikk vet vi er dårlig for kvinner, men det slår også dårlig ut for familiepolitikken.  I de framlagte foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven, er det åpna for økt overtidsbruk og lengre arbeidsdager. Igjen, det er i de typisk kvinnedominerte yrker det vil slå sterkest ut.  God familiepolitikk …….vel, det taler for seg selv. 

Det blir hevda at de foreslåtte nye reglene vil gjøre det letter for ungdom og andre og få innpass i arbeidslivet, ved å få komme inn som vikar eller i midlertidig stilling.  Jeg tror ikke på det.  Den ordningen har vi allerede i dag.  Det er flere vikar- og bemanningsbyråer som tilbyr nettopp dette. 

I 1915 ble 8 mars for første gang markert i Norge.  Mye har skjedd for likestillingen på disse 100 år.  Vi er blitt er foregangsland for andre.  La oss fortsette i de spora som modige kvinner den gangen starta på.  La oss sammen stå på for, og fronte, lik rett og lik behandling i arbeidslivet, for alle kvinner, og for alle menn.