Meny
Bli medlem

Innlegg av Wenche Skallerud i sak «Fylkesplan 2014-2025»

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
Fylkesplanens innhold viser med all tydelighet at vi har behov for et fylkeskommunalt nivå i forvaltningen. Derfor er Sp fornøyd med at hverken Høyre eller FrP har nedlegging av fylkeskommunen på agendaen.

Mange har engasjert seg gjennom høringssvarene og flere blir «plassert» i de respektive delplanene.

Jeg vil her fokusere på ungdom og satsingen på deres ressurser i dette innlegget.

I en av målsettingene i fylkesplanen skal vi i Troms være konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt, trekke til oss arbeidskraft, kapital og nyskapende virksomheter.

Tromsø er byen som vokser og her er veksten størst i landet. Hvordan denne situasjonen vil være om 10 år er høyst usikkert. Om det fremdeles vi være mangel på studentboliger er usikkert. Hvordan studentmassen ivaretas vil derfor bety mye i forhold til om vi får beholde en stor nok del av denne kompetansen i Troms.

Trygg og inkluderende oppvekst og levekår – betyr blant annet behovet for en skolehelsetjeneste på alle nivå. Vi vet om problemstillinger rundt barn og unges psykiske helse og hvilke utfordringer de møter i forhold til alt fra prestasjonskrav til hvordan man ser ut. En del av frafallsproblematikken kan tilskrives disse utfordringene og Senterpartiet imøteser den regionale planen på dette punktet.

Jeg er glad for at satsningen på ungt entreprenørskap skal videreføres og styrkes. For å få enda større effekt er det et poeng å knytte videregående skoler og grunnskoler til tettere sammen slik at entreprenørskapssamarbeid kan starte allerede i barneskolen for å utvikle kreativitet og nytenkning.