Meny
Bli medlem

Innlegg landsmøte, Anne Grete Normann

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
Gode Landsmøte Jeg ønsker å ta tak i den delen av programmet vi diskuterer som omhandler at mennesket er utgangspunktet.

Liker ansvarsideen med at hvert menneske har evne til å skape, ta ansvar og være delaktig. Menneskers ulikhet er en rikdom og mennesker må få like muligheter.

Komme med et lite hjertesukk. Jeg jobber med bosetting av flyktninger. En viktig del av befolkningen som bidrar til befolkningsvekst i mange kommuner.

Flyktninger som blir bosatt i din og min kommune må gjennom et introduksjonsprogram når de blir bosatt. Der lærer de norsk og skal forberedes på og bli grunnleggende kvalifisert til videre utdanning eller jobb.

De har en framtidshorisont I NORGE og helst i sin bosettingskommune om det er mulig.

Det vi ser er at mange av disse sliter med å få seg en jobb uansett bakgrunn. Selv med høy og relevant utdanning fra hjemlandet sliter de. De kommer ofte ikke på jobbintervju eller blir ansatt.

Av en eller annen grunn blir til og med arbeidsinnvandrere fra EØS land som ikke kan ett ord norsk, som ikke har plikt å lære seg det og som ofte har en kortidshorisont foretrukket framfor flyktninger som allerede er her.

Hvorfor er det slik? Litt ulogisk spør du meg. MEN det er jo kjent at vi som ansetter ofte ansetter folk som er lik oss selv. Og vi ligner jo utseendemessig utvilsomt meir på en fra Litauen enn en fra Eritrea. Det er liksom tryggere det....dem er jo nesten for naboer å regne.....så får det heller være at vi ikke kan snakke sammen!

(Bussjåførene) eksempel fra min kommune

Vi må tørre å satse mer på de som er kommet for å bli. Vi må tørre å gi mennesker med vanskelige og fremmede navn en sjanse til å være delaktig i arbeidslivet der de er , og i neste omgang bli gode bidragsytere i sitt nærmiljø.

Det nytter ikke å vedta en god integreringspolitikk og så tenke at ting går av seg selv.

Vi må gjøre det LOKALT! Du og jeg!

Anne Beate snakket om verdien av mangfold i lokalsamfunnet. For å få dette til og lykkes er det avgjørende at det blir mangfold i arbeidslivet. Folk må ha jobb for å slå rot og kunne bidra lokalt.

Hvordan er det på din arbeidsplass? Ser dere et rette folk eller rette navn?

Det er masse medbrakt kompetanse blant flyktninger som andre folk. Å få den omsatt i arbeid er kanskje det viktigste vi kan gjøre lokalt. Det er en god investering og skape gode nærmiljø.