Meny
Bli medlem

Innlegg på landsmøte, Irene Lange Nordahl

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
På Sp-landsmøtet tok fylkesleder i Troms Senterparti, Irene Lange Nordahl, til orde for en historisk økning av forsvarsbudsjettet. -

 Med den nye sikkerhetspolitiske situasjonen som vi opplever nå, og de store investeringene Forsvaret står overfor, så er det særdeles viktig at forsvarsbudsjettet gis et skikkelig løft. Dette handler om å sikre norsk territorium og norske interesser, og her står vi i Sp i fremste rekke, sa Irene Lange Nordahl.

NATO har et mål om at hvert medlemsland må bruke 2 prosent av BNP til forsvarsutgifter, og jeg mener Norge må nå NATOs 2 prosentsmål så fort som mulig, sa Nordahl.
 
Nordahl viste til at ikke noe land i verden har så stort areal å forsvare pr. innbygger som Norge. Vi skal forsvare et havområde som er 6-7 ganger større enn vårt landareal, Norge er NATOs grense mot Russland i nord, og vi vet at Nordområdene kommer til å få økt betydning i årene framover.
 
Irene Lange Nordahl tok også opp viktigheten av å følge opp stortingsvedtaket om  innføring av kjønnsnøytral verneplikt. Nå må dette vedtaket følges opp med praktisk tilrettelegging for jentenes store inntog i Forsvaret, og at det settes av økonomiske rammer. Hun oppfordret Senterpartiets stortingsgruppe til å følge opp denne viktige saken.