Meny
Bli medlem

Innlegg på Landsmøte, Svein Leiros

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
Kjære landsmøte "Gode nærmiljø" Først så synes jeg det er spesielt gledelig at man har gitt Frivilligheta så stor plass med avsnittet "frivilligheten i hjertet i nærmiljøet"

Det varme et frivillighjerte. Et godt slag ord er "frivilligarbeid lever av lyst og dør av tvang" derfor er det viktig at vie og vise dette god plass i norsk politikk. Frivilligheta er bærebjelken i et vert lokalsamfunn.

Viser til avsnittet "mennesket er utgangspunktet" fra linje 52 "Ansvarsideen"

Linje 53 "menneskers ulikheter er en rikdom.

Jeg ønsker å slå et slag for de Samepolitiske saker. Vi har et sameting som forvalter rundt 425 millioner offentlige kroner uten en stemme fra Senterpartiet. Som leder for samepolitiskråd sa i går så var vi nært å komme inn på Sametinget, og jeg va en av de som var «nærme»

Kjære landsmøte, vi må få de Samepolitiske spørsmålene bedre forankret i hele organisasjon. Jeg vil be om at vi setter dette på dagsorden i lokallagene, fylkeslagene, og sentralstyre. Det er bare to år til neste sametingsvalg, og jeg vil be om at vi får dra hjelp slik at vi ikke opplever 4 nye år uten SP- stemmen i sametinget.

Sametinget skal være en politisk arena. Derfor er det viktig at også flere nasjonale politiske parti kommer inn i Sametinget, ellers blir det fort interesseorganisasjoners arena uten en tydelig politisk retning, og uinteressant for folk utenfor. Det er veldig synd. Samepolitikk er mye mer enn reindrift, selv om den selvfølgelig er viktig.

Sametingets vedtak berører og kan berøre hverdagen "nær deg" Vi i SP vil inn i manesjen igjen, slik at  Senterpartiets poltikk blir synlig i Sametinget også, politikken som jobber for DET Norge vi alle vil ha.