Meny
Bli medlem

Innovasjon Norge over hele landet

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Senterpartiet vil fortsatt ha fylkeskommunalt eierskap, desentraliserte kontor og regionale styrer i Innovasjon Norge

Regjeringen har sendt ut på høring ett forslag som vil gi Innovasjon Norge mulighet til å legge ned flere av sine regionale og lokale kontor. Innovasjon Norge er et viktig virkemiddel for å sikre næringsutvikling og nye arbeidsplasser over hele landet. Målet er flere vekstkraftige bedrifter, flere innovative næringsmiljøer og flere grundere.

Innovasjon Norge har en lang og stolt historie, det startet som Distriktenes utbyggingsfond. Formålet var da å fremme næringsvirksomhet i distriktene ved rådgivning, lån og investeringstilskudd. Innovasjon Norge har i dag 21 distrikts- og lokalkontor, dette er viktig for å sikre lokal forankring. Innovasjon Norge skal gi råd og veiledning, da må de være tilstede der råd og veiledning skal gis, de må kjenne lokale og regionale forhold. God lokalkunnskap er en del av suksessen til Innovasjon Norge.

Senterpartiet i Oppland er derfor sterkt imot regjeringens forslag som legger til rette for å kutte ut regionale og lokale kontor, dette kommer i rekken av flere sentraliserende forslag fra regjeringen, som videre vil føre til mindre næringsutvikling og færre arbeidsplasser i disktriktsnorge.

Senterpartiet vil fortsatt ha fylkeskommunalt eierskap, desentraliserte kontor og regionale styrer, med dette legger vi til rette for effektiv og målrettet utnyttelse av pengene som forvaltes.

 Bengt Fasteraune, fylkesleder Oppland Senterparti