Meny
Bli medlem

Internasjonal luftfart og utlendingsforskriften

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringen åpner ikke for endring i utlendingsforskriften. Samferdselsdepartementet vil sette i gang en utredning som belyser de problemstillingene som følger av den økte internasjonale konkurransen.

–Norske flyselskap kan dermed ikke bruke personell på asiatiske lønns- og arbeidsvilkår, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Flyselskapet Norwegian ønsket å fjerne kravet om oppholdstillatelse for utenlandsk personell fra land utenfor Europa på norskregistrerte fly i internasjonal trafikk, og mener det vil gi dem likere konkurransevilkår med utenlandske flyselskap.

– Regjeringen er opptatt av å sikre gode konkurransevilkår for norsk næringsliv og har derfor vurdert Norwegians forslag. Vi har hatt en omfattende høringsrunde. Høringen har vist at eventuelle konsekvenser av å myke opp forskriften er svært usikre, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

– Regjeringen vil sikre arbeidstakernes vilkår og hindre sosial dumping. Gitt denne usikkerheten ønsker ikke vi at Norge skal være i forkant med noe som kan innbære at norske lønns- og arbeidsvilkår settes på spill, sier arbeidsministeren.

Økt internasjonal konkurranse
Samferdselsdepartementet vil sette i gang en utredning som belyser de problemstillingene som følger av den økte internasjonale konkurransen.

– Regjeringen er opptatt av å ha en konkurransedyktig luftfartsnæring, både for flyvninger innenlands og utenlands. Vi ser at luftfarten er inne i en utvikling med sterk konkurranse, og det er derfor behov for en grundig gjennomgang av problemstillinger rundt utlendingsforskriften, sier samferdselsminister Marit Arnstad.