Meny
Bli medlem

Ivar Andreassen - ordførerkandidat i Horten

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Ivar Andreasasen har vært politisk aktiv siden han var 15, og har nå sittet tre perioder i kommunestyret i Horten. Les mer om Ivar og hvilke saker som er viktige for han

 

Er 51 år, gift med Ellen og har to voksne barn. Driver  gård med melk og kornproduksjon på Nykirke. Har vært aktiv i politisk arbeid fra 15 års alderen. Var leder av Vestfold Nei til EU under EU-kampen i 1994. Har sittet tre perioder i kommunestyret i Horten.
 
3 viktige saker:
 
Den viktigste saken som skal avgjøres i kommende periode er valg av trase for ny dobbeltsporet jernbane gjennom kommunen. Skoppum Vest er det beste alternativet. Dette gir den korteste linjen og blir mest skånsom i forhold til naturmiljø, landskap, kulturminner, dyrka mark, støy o.s.v.. På Skoppum har vi også arealer til å lage et godt trafikknutepunkt for hele regionen.
 
Kommuneøkonomi er også en viktig sak. Hortens økonomi er ikke bærekraftig slik den er i dag. Vi skyver på vedlikehold av kommunens eiendom, vi skyver på pensjonsutgifter og vi øker gjelden med store nye lånopptak til investeringer. For ikke å legge alt over på våre barn og barnebarn mener jeg det er riktig å innføre eiendomsskatt i kommunen. Denne skal kun brukes til vedlikehold og nedbetaling av gjeld.
 
Plansaker er interessant og viktig. Ved å utarbeide gode planer sier vi noe om hvordan kommunen skal utvikle seg framover. Det er viktig at planer følges hvis vi skal nå målene vi setter oss.