Meny
Bli medlem

Ivar Andreassen topper lista i Horten.

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Leder av Borre og Horten Senterparti, Harald Ouff, forteller at partiet har gjennomført en grundig og god nominasjonsprosess. Mange har engasjert seg og nominasjonskomiteen hadde et vanskelig valg med å plassere bare 25 personer på lista. På nominasjonsmøtet nylig ble komiteens forslag vedtatt uendret.

Lista har en god geografisk fordeling av kandidater. Det er stor spredning i alder og tilnærmet likt antall representanter fra begge kjønn.

Partiets valgprogram var også tema på dette møtet. Komiteen som har arbeidet med dette har fått mange innspill- og har ikke avsluttet arbeidet sitt.

Imidlertid er det helt klart at følgende saker vil bli prioritert under årets valgkamp:

Eiendomsskatt med sosial profil og laveste sats er nødvendig for å kunne utføre helt nødvendig vedlikehold av kommunale bygg og anlegg og etter hvert bygge opp et fond/ betale ned gjeld. Partiet beklager at svært mange andre partier lukker øynene for kommunens økonomiske situasjon og ikke ønsker å presentere sine velgere for det som mange ser på som et »upopulært tilbud»

I den grad jernbanetraseen blir en sak i valgkampen ønsker Senterpartiet å fronte alternativet «Skoppum vest» – først og fremst av miljømessigehensyn og jordvernet. Man peker også på at selve stasjonsområdet vil kunne bli så stort at det kan utvikles til et knutepunkt både for store deler av Horten kommune og områdene rundt.

Miljøkonsekvenser spiller også stor rolle når partiet mener Hurumalternativet for kryssing av Oslofjorden – ogfergetrafikken ikke er godt nok utredet.

Når det gjelder kommunesammenslutninger, ønsker partiet å presisere at man mener at kommunen er stor nok- og bør kunne gi gode tilbud til innbyggerne dersom man utnytter de mulighetene som finnes.

Andre kampsaker vil være:

Bevare dagens markagrense

Ivareta frivilligheten bl.a. som et ledd i det forebyggende helsearbeidet

Videreutvikle lokalmiljøene

BORRE OG HORTEN SENTERPARTIS LISTE VED KOMMUNEVALGET 2015

Nr

Navn

 

1

Ivar Andreassen

 

2

Hilde Beate Tørnby

 

3

Gunnar Flåten

 

4

Hans Olav Moskvil

 

5

Guro Huneide Hetland

 

6

Ole Andreassen

 

7

Bjørge Madsen

 

8

Elin Døvik Moskvil

 

9

Sondre Moskvil

 

10

Henriette Sørbøe

 

11

Olaf Karl Tufte

 

12

Siv Laila Kippe

 

13

Robert Hansen

 

14

Tone Semb

 

15

Jan Einar Apeness

 

16

Heidi Engeset

 

17

Sverre Ims

 

18

Siren Natland Apeness

 

19

Halvard Brodshaug

 

20

Rigmor Aspvik Freberg

 

21

Astrid Eleonore ( Nora ) Ouff

 

22

Bjørn Tore Freberg

 

23

Lisbeth Strømstad

 

24

Jan Øivind Moskvil

 

25

Per Sigmund Stenseth