Meny
Bli medlem

Ja, Hedmarks innbyggere trenger Hedmark Senterparti

Sist endret: 16.03.2017 #Hedmark
Trenger vi Hedmark Senterparti? Utgangspunktet for dette spørsmålet er avisens reportasjer fra vårt fylkesårsmøte. For å svare på spørsmålet til Øverby først: Ja det trenger vi mer enn noen gang!

Hvorfor? Fordi Senterpartiet er den viktigste – og kanskje eneste - motkraften mot en storstilt sjukehussentralisering i Hedmark. Fordi Senterpartiet er pådriveren for utbygging av moderne infrastruktur over hele Hedmark – ikke bare Intercity-forbindelse og firefelts vei til Lillehammer! Uten Senterpartiet vil både kommunenes og landbrukets inntekter bli kraftig redusert – over hele fylket! Uten Senterpartiet vil også de andre partienes omsorg for bosetting og mot sentralisering bli kraftig svekket!

Det ser ut av Østlendingens reportasjer som om vi i årsmøtet ikke har diskutert sjukehus. Det er feil. Jeg var leder av resolusjonskomiteen, og vi besluttet å fremme to resolusjonsforslag angående sjukehus som vi anså som svært dagsaktuelle.

I den ene; «Rør ikke kvinner og barn», vedtok årsmøtet nesten enstemmig at både Hedmark og Oppland trenger kvinneklinikk, og at den for vår del må ligge i Elverum. Dette er en ordentlig gladsak for hele Hedmark!

Den andre er et krav til Sykehuset Innlandets samfunnsanalyse, som det ble en del diskusjon rundt. Her vedtok et stort flertall i Hedmark Senterparti også flere krav til Soria Moria 3, blant annet at vi ønsker mer politisk innflytelse i styringen av helseforetakene.

Det er viktig for meg å gjøre oppmerksom på at Senterpartiet har en kontrakt med velgerne våre gjennom fylkesvalgprogrammet, som forplikter oss i diskusjonen om sjukehusstrukturen i Hedmark. Vi går for en samling av sentralsjukehusfunksjoner i Innlandets mest moderne sjukehus på Elverum! Og vi vil opprettholde lokalsjukehus i Hamar, Tynset og Kongsvinger.

Spørsmålet om endring av dette vedtaket ble ikke debattert. Blant medlemmene i Hedmark Senterparti er det nok ulike meninger om framtidig sjukehusstruktur, som det også er i de andre partiene. Jeg våger den påstanden at i spørsmålet om et storsjukehus for Hedmark/Oppland eller et i hvert fylke er det større geografiske enn politiske skillelinjer i Hedmark.

Østlendingen mener at vi setter person foran politikk. Det gjør vi ikke. Ja, vi har en målsetting om at Trygve Slagsvold Vedum skal fortsette i regjering, men ikke på grunn av hans person. Målsettingen er slik fordi innbyggerne i Hedmark fortjener mer Senterpartipolitikk!

Det er knapt noen fylker som kommer til å tape like mye som Hedmark om det skulle bli en mørkeblå Høyre/FrP-regjering. Landbruket er stort i Hedmark, vi har 14.000 arbeidsplasser inkludert videreforedlingen. Fremskrittspartiet vil kutte 6,6 mrd i overføringer til landbruket, Høyre vil kutte 1,5 mrd. Landbruket har med Trygve som landbruksminister fått en lenge etterlengtet seier; prosenttollen. Den er avgjørende for å sikre produksjon av mjølk og kjøtt i Hedmark, og Synnøve Finden i Alvdal og mange andre bedrifter er avhengig av den. Prosenttollen står for fall om det kommer en annen regjering til høsten, det har både Høyre og Fremskrittspartiet gitt tydelige uttrykk for!

Senterpartiet og den rødgrønne regjeringen satser på samferdselsprosjekter i Hedmark som ingen annen regjering i nyere tid har gjort. Med Senterpartiet i kommunal- og regionaldepartementet har kommunene fått en omfordeling i inntektssystemet, der vi «tar fra de rike, og gir til de fattige». Dette tjener alle Hedmarks kommuner på. Dette blir garantert omgjort med en mørkeblå regjering.

Hedmark Senterparti ønsker at Trygve Slagsvold Vedum skal få muligheten til å fortsette i regjering. Fordi Senterpartiet fører en politikk som innbyggerne i Hedmark fortjener!  

Olov Grøtting,

Politisk nestleder og 2. kandidat Stortingsvalget Hedmark Senterparti