Meny
Bli medlem

Ja til bybane i Grenland

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Senterungdommen i Telemark sier ja til Bypakke Grenland fordi vi mener at blant annet kollektivtransport er et positivt og framtidsretta middel mot et mere bærekraftig samfunn. Vi ønsker at flere skal utnytte kollektivtransport fordi det vil føre til færre køer, mindre og tryggere trafikk, mindre slitasje på veiene og mindre klimautslipp. I tillegg til å forbedre de tilbudene vi allerede har i Grenland er Senterungdommen positive til å bygge bybane i Grenland.

·         En bybane vil kunne gå ofte og utenfor trafikken, noe som vil bety en mere effektiv transport mellom, i utgangspunktet, bysentrene Skien og Porsgrunn, men kan også utvides til flere bydeler og steder utenfor byene.

·         I og med at et bybane tog vil bevege seg utenfor trafikken vil en også kunne få en tryggere reise hvor en ikke er like utsatt for ulykker.

·         Bybanetogene vil kunne bevege seg raskt mellom byene og utnytte spor som allerede finnes mellom byene, mens den i byene vil kunne bevege seg rolig uten å forstyrre bylivet.

·         Liknende prosjekter med bybane i andre byer har vist at områdene rundt en bybane er attraktive for bygging av leiligheter og etablering av selskaper.

·         En bybane vil være et middel for mer miljøvennlig transport i Grenland og en viktig faktor i utviklingen for et grønnere samfunn.

Mange steder i Europa planlegges og utvikles det nå bybaner. Bergen er et godt eksempel på en by med nylig utviklet bybane. Vi kan se og hente inspirasjon fra gode prosjekter andre steder og vise at det kan fungere også her i Grenland. ?