Meny
Bli medlem

Ja til Hjartdal som egen kommune!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Hjartdal Senterparti har valgt å si ja til Hjartdal som egen kommune, og ja til mer og bedre interkommunalt samarbeid, da får vi like parter på begge sidene av bordet til felles og bedre løsninger. Vi tror heller ikke det kommer til å bli noe av tvangs sammenslåing, da dette vil bli et dårlig argument i valgkampen mot stortingsvalget i 2017, skriver Ken Skeie, leder i Hjartdal Sp.

                                                      

 

Vi mener Norge er et lite land med store avstander, spredt befolkning,store lokale variasjoner, som best lar seg handtere med godt forankret lokalstyre. Løsninger lokalt bør ikke overstyres sentralt. Dette har vi sett fungere dårlig med sykehusstrukturen. Folk lokalt har både evne og vilje til å se de beste løsninger for sine problemer, dette handler ikke om økonomi og robusthet. Dette handler om hvilke verdier dette landet skal bygges på i fremtiden. Demokratiet er bærebjelken i vårt samfunn, der fundamentet er og bør være lokaldemokratiet. Fjerner vi rettighetene lokalt, vil vi neppe få de tilbake noen gang. Hvilket samfunn velger du ?

 

 

For Hjartdal Sp

Ken Skeie leder